Українська біографістика, Збірник наукових праць, 2014, Вип.11

Титул

Зміст 409-410

Від Редакційної колегії 3-8

Ляшко С. М., Іваницька С. Г. Шевченківські роковини в житті та творчості Михайла Могилянського в контексті теорії колективної пам‘яті 9-36

Бугаєва О. В. Листи Т. Шевченка до С. Гулака-Артемовського: історія стосунків великих митців 37-53

Іваницька С. Г. Образ Тараса Шевченка в інтерпретації діяча старої (київської) громади Вільяма Беренштама 54-71

Стамбол І. І. Наслідування заповітів Т. Шевченка на прикладі життєвого шляху І. Липи (1865–1923 рр.) 72-85

Кучеренко С. В. Внесок Юрія Липи в шевченкознавство 86-101

Абліцов В. Г. Микола Бурачек — зачинатель мистецької шевченкіани 102-117

Буряк Л. І. Тарас Шевченко: варіативність образів у контексті історичних трансформацій 118-133

Ківшар Т. І. Ювілейний празький «Кобзарь» 1840–1940 рр. Т. Шевченка: до історії видання 134-159

Прокопчук В. С. Подільські сторінки в біографії і творчості Тараса Шевченка 160-173

Демченко Т. П. 100-річчя від дня народження Тараса Шевченка на сторінках чернігівської преси 174-189

Рахно О. Я. Чернігівське губернське земство та вшанування пам'яті Т. Г. Шевченка 190-200

Ясновська Л. В. Давньоруські старожитності Чернігівщини у творчій спадщині Т. Г. Шевченка 201-210

Заєць О. В. Тарас Григорович Шевченко і Києво-Печерська лавра 211-220

Галярник Н. Р. Популяризація галицьким студентством творчості Тараса Шевченка як боротьба за своє національне самовираження (за матеріалами Фонду професора В. Т. Полєка) 221-232

Гранчак Т.Ю. Тарас Шевченко у соціокультурних вимірах Майдану 233-246

Гончаренко Н. К. Шевченко у школі: образ Тараса Шевченка у підручниках історії 247-256

Попик В. І. Електронні ресурси, присвячені Тарасові Шевченку, як відображення сучасного стану розвитку вітчизняного віртуального інформаційного простору 257-271

Яценко О. М., Любовець Н. І. Спадщина Тараса Шевченка у вітчизняних бібліографічних джерелах: на матеріалах посібника «Українські персональні бібліографічні покажчики (1856–2013)» 272-283

Непомнящий А. А. Кримська Шевченкіана: до історії регіональних енциклопедій 284-295

Петриченко К. В. Вшанування пам’яті Т.Г. Шевченка українцями діаспори (за документами ЦДАЗУ) 296-313

Бойко Г. В., Камінська Н. В. Життєпис Тараса Шевченка у документах Державного архіву Київської області 314-322

Петрикова В. Т. Т. Г. Історіографія регіональної біобібліографії вітчизняного шевченкознавства 323-335

Марченко Н. П. Новітня шевченкіана на сайтах провідних бібліотек України для дітей 336-361

Муріна С. В. Шевченкіана на польськомовних електронних ресурсах 362-369

Географ, краєзнавець, освітянин України (пам’яті М. Ю. Костриці 1942–2014) 370-374

«Сонячний зайчик» української літератури (на пошану В. З. Нестайка, 1930-2014) 375-379

Рецензія на монографію: Попик В. І. Ресурси довідкової біографічної інформації : історичний досвід формування, сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку [Текст / Володимир Попик ; відп. ред. Л. А. Дубровіна ; НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2013. – 520 с.] 380-386

Рецензія на видання : «Т. Г. Шевченко для дітей: видання творів в Україні (ХІХ–ХХІ ст.) : бібліограф. покажч. / Нац. Б-ка України для дітей ; уклад. О. М. Тімочка. – К., 2013. – 36 с. 387-388

Десяті Біографічні Читання «Тарас Григорович Шевченко у розумі і серці українців» (Київ, 5 червня 2014 р.) 389-397

Секція «Біобібліографічна складова національного електронного інформаційного простору» в рамках проведення Міжнародна наукової конференції «Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору» (Київ, 23 жовтня 2014 р.) 398-405