Українська біографістика, Збірник наукових праць, 2015, Вип.12

Титул

Зміст 482-484

Від Редакційної колегії 3-8

Попик В. І. Здобутки та перспективні завдання бібліотечної біографіки 9-41

Ляшко С. М. Постійна комісія УАН–ВУАН для складання біографічного словника діячів України: персонологічний вимір 42-81

Петрикова В. Т. Аксіологічний компонент біографічного читання в історії формування наукових комунікацій України 82-95

Нагайко Т. Ю. Біографічні дослідження як складова вивчення українського громадівського руху другої половини ХІХ століття 96-117

Ківшар Т. І. Наукове товариство імені Т. Г. Шевченка в Канаді: біографічна діяльність 118-147

Міщук С. М., Міщук Г. А. Волинь в біографії і творчості Павла Тутковського (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) 148-162

Наливайко Ю. В. О. Я. Мацюк як дослідник історії паперу та філіграней 163-174

Глушан О. В. С. В. Бородаєвський як організатор науки в еміграції: штрихи до інтелектуального профілю вченого 175-193

Томазов В. В., Халмурадова А. А. А. Г. Халмурадов як представник української школи біохімії вітамінів 194-220

Осіння Н. В. Учений-геолог О. В. Гуров: біографія, науково-бібліографічна діяльність 221-236

Шеремета Л. О. Академік Надія Олександрівна Пучківська — відомий лікар-офтальмолог 237-250

Матросов Я. М. Сподвижник української справи на Катеринославщині Іван Михайлович Труба (1878–1950) 251-282

Березівська Л. Д. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського як інтегратор і поширювач педагогічного біографічного знання 283-295

Марченко Н. П. Продукування та адаптація до потреб користувача та пропагування біографічного знання бібліотеками України для дітей 296-311

Індиченко Г. В. Співпраця українських та австрійських учених у створенні «Австрійського біографічного словника» 312-325

Мокроусова О. Г. Роль епістолярію архітекторів у дослідженні об‘єктів культурної спадщини Києва 326-344

Кучеренко С. В. Липознавство як полідисциплінарний напрям досліджень 345-358

Любовець Н. І. Мемуарний потенціал ресурсів бібліотечного краєзнавства 359-376

Вернік Ю. В. Деякі аспекти організації віртуальної наукової лабораторії 377-391

Муріна С. В. Енциклопедичні видання як джерело формування Українського національного біографічного архіву (на прикладі Радянської енциклопедії історії України та Енциклопедії історії України) 392-405

Стамбол І. І. Неопубліковані джерела до біографії Івана Липи 406-421

Гейда О. С. Біобібліографічний словник видатних діячів Чернігівщини Дмитра Панасовича Бочкова: історія створення та перспективи сучасного використання 422-438

Ківшар Т. І. Спомин як біографічне джерело 439-443

Бугаєва О. В. Життєпис родини Дурдуківських як одна з трансформацій жанру «Колективної біографії» 444-448

Іваніцька С. Г. Повернення інтелектуальної спадщини П. Я. Стебницького до колективної свідомості та історичної пам‘яті української спільноти 449-453

Воскобойнікова-Гузєва О. В. Небачені світи дитячого письменника 454-458

Одинадцяті Біографічні читання «Новітня вітчизняна біографіка: теорія, методика, практика» 459-470[Cекція «Бібліотеки як інтегратори і поширювачі біографічного знання» у межах Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація»] 471-479

Наші автори 480-481

Збірник наукових праць