Українська біографістика, Збірник наукових праць, 2016, Вип.13

Титул

Зміст 318-320

Від Редакційної колегії 3-9

Буряк Л. І. Жіноча біографіка як напрям наукових досліджень: традиції й сучасні репрезентації 10-27

Любовець Н. І. Новітня історіографія вітчизняної мемуаристики: до проблеми термінології та класифікації 28-50

Grysinska-Jarmula Katarzyna. Tendencje rozwojowe polskiej biografistyki od konca XIX do poczatkow XXI wieku 51-74

Шовкопляс Т. І. Іван Шовкопляс: сторінки життя 75-80

Корпусова В. М. Іван Гаврилович Шовкопляс — людина покликання 81-92

Ковальова І. Ф. І. Г. Шовкопляс: спомини крізь час 93-94

Рутківський В. Г. Моя ашельська стоянка 95-98

Самойленко Л. Г. І. Г. Шовкопляс в Київському університеті 99-110

Ляшко С. М. Бібліографія археології України в науковій творчості Івана Григоровича Шовкопляса 111-124

Вовк О. І. Психологічні сюжети у структурі вітчизняних історико-біографічних наративів (на прикладі життєпису Василя Каразіна) 125-142

Томазов В. В. Купецький рід Скараманга: штрихи до просопографічного портрета 143-157

Тверитникова О. Є. Вчений у галузі електротехніки — член-кореспондент АН УРСР О. М. Мілях (до 110-річчя з дня народження) 158-172

Патик В. В. Наукова та педагогічна діяльність Андрія Митрофановича Лободи (до 145-річчя від дня народження академіка) 173-188

Нагайко Т. Ю. Біографічні відомості про діячів українського громадівського руху: методологічна та джерельна візії 189-203

Демченко Т. П., Іваницька С. Г. Проблемно-тематичний діапазон біографічних нарисів Євгена Онацького (на прикладі збірки «Портрети в профіль») 204-220

Techmanska Barbara. Rola lokalnych bohaterow w edukacji historycznej 221-236

Черняк І. В. Наукові праці О. С. Сокальського щодо удосконалення організації бібліотечних фондів і каталогів (друга половина 50-х – початок 70-х рр. ХХ ст.) 237-249

Яценко О. М. Представлення біобібліографічного матеріалу на персональних сторінках «Українського національного біографічного архіву»: принципи будови розділів, особливості організації, джерела наповнення 250-268

Муріна С. В. Особливості використання джерельної бази біографічної інформації в процесі наповнення УНБА 269-276

Мироненко Д. О. Розділ «Видатні особистості» на веб-сайті Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного як джерело біографічних знань про архітекторів, інженерів-будівельників, митців 277-285

Дванадцяті Біографічні читання «Вітчизняна біографіка, біографістика та біобібліографія в роки незалежності України (Київ, 2 червня 2016 р.) 286-298

Степко В. В., Стешенко Г. О. Наукова бібліотека як центр біографічних досліджень видатних діячів КНУКІМ 299-305

Буряк Л. І. Послання великого Інтелектуала (рец.: Ґєдройць Єжи. Автобіографія у чотири руки / упоряд. та післямова Кшиштофа Пом’яна ; пер. з польс. Лесі Лисенко. – Київ : Дух і Літера, 2015. – 408 с., 56 с. іл. – (Сер. «Бібліотека спротиву, бібліотека надії»)) 306-309

Марченко Н. П. Переборюючи спільні історичні травми (рец.: Мареш Тереза. Соседи Польши в школьных учебниках по истории: Проба диагноза образца восточного соседа. – Saarbruken : Palmarium Academic Publishing, 2012. – 256 с.) 310-315

Наші автори 316-324

Збірник наукових праць