Українська біографістика, Збірник наукових праць, 2016, Вип.14

Титул

Зміст 372-377

Від Редакційної колегії 3-7

Попик В. І. Знакові постаті національної історії та культури 8-28

Бездрабко В. В. Сучасний стан і перспективи розвитку вітчизняної біографістики 29-49

Воропаєва Т. С. Роль особистості в українській історії крізь призму біографістики 50-70

Ківшар Т. І. Українсько-канадські взаємини в галузі культури: мистецько-літературна та громадська діяльність Ліди Палій 71-105

Томозова Н. М. Актриса Польського театру Ганна Мудра: біографічна розвідка 106-115

Майборода П. А. Г. Готалов-Готліб на вершині адміністративної кар’єри: життя та діяльність одеського вченого в 1944–1952 рр. 116-141

Коник О. О. Підпільна бібліотека у спогадах херсонських борців із царизмом (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) 142-156

Левченко В. В. Інтелектуальна біографія – ключова модель дослідження історії генерацій вчених-істориків Одеси 157-176

Музичко О. Є. Південна Україна у долі грецьких істориків у другій половині ХІХ – на початку ХХ cт. 177-189

Мироненко Д. О. Діяльність перших дійсних членів Академії архітектури УРСР в контексті розвитку архітектури першої половини ХХ ст. 190-206

Нагайко К. М. Персональний склад Київської Української Громади 60-90-х рр. ХІХ ст. 207-232

Яценко О. М. Вітчизняна наукова періодика як джерело формування «Українського біографічного архіву» 233-249

Вернік Ю. В. Інтернет як джерело біографічної інформації про сучасників 250-262

Міщук С. М., Міщук Г. А. Інформаційні ресурси регіональної біографіки обласних універсальних наукових бібліотек України 263-276

Демуз І. О. Епістолярна спадщина П. Я. Стебницького як джерело з історії громадського життя України кінця ХІХ – початку ХХ ст. 277-293

Стамбол І. І. Листування І. Л. Липи як історико-біографічне джерело 294-309

Вакульчук О. А. Анотований бібліографічний покажчик «Симон Петлюрана на сторінках українських газет 1917–1920 років: матеріали до біобібліографії» у системі бібліографічних ресурсів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського 310-324

Філіппова Н. П. Значення персональних бібліографічних покажчиків діячів медичної галузі у висвітленні досягнень вітчизняної медицини 325-344

Біографіка, біобібліографія та біографістика в науково-комунікаційному просторі незалежної України. Секція Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору» (Київ, 4–6 жовтня 2016 р.) 345-354

Демченко Т. П., Іваницька С. Г. Постать Михайла Коцюбинського крізь призму його бібліотеки (рец.: Меморіальна бібліотека М. Коцюбинського. Короткий опис / (Чернігівський літ.-мемор. музей-заповідник М. М. Коцюбинського ; упоряд. Н. М. Коцюбинська та ін.). – Чернігів : Десна Поліграф, 2015. – 335 с.) 355-358

Буряк Л. І. «Джерела української біографістики» — серійне видання Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського 359-363

Яценко О. М. Вагомий внесок до української біобібліографії. Про серію біобібліографічних нарисів «Дитячі письменники України» Національної бібліотеки України для дітей 364-369

Наші автори 370-371

Збірник наукових праць