Вітчизняні ресурси біографічної та біобібліографічної інформації:
проблема формування та використання


колективна монографія


В.І. Попик (керівник проекту), Н.І. Любовець, О.М. Яценко, С.М. Ляшко та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2016. – 272 с.

Титул 1-2

Зміст 3-4

Передмова 5

РОЗДІЛ I. Історичний досвід, теоретичні й науково-методичні проблеми розвитку сучасної української біографіки і формування ресурсів біографічної та біобібліографічної інформації

1.1. Ляшко С.М. Історія формування провідних осередків біографічних досліджень та проблеми консолідації професійного співтовариства (друга половина XIX – XX ст.) 11

1.2. Попик В.І. Формування сучасної дослідницької парадигми вітчизняної біографіки в роки незалежності України 62

РОЗДІЛ 2. Інформаційна діяльність бібліотек України у сфері нагромадження, систематизації і поширення історико-біографічної інформації

2.1. Попик В.І. Традиції і сучасні здобутки бібліотечної біографіки 96

2.2. Міщук С.М. З досвіду сучасної регіональної біографіки 119

2.3. Марченко Н.П. Електронні ресурси біографічної інформації на сайтах бібліотек України для дітей 131

2.4. Муріна С.В. Біографічна інформація у просторі публічних бібліотек 148

РОЗДІЛ 3. З досвіду роботи Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського над формуванням масштабних ресурсів біографічної інформації

3.1. Яценко О.М. Досвід біобібліографічної діяльності Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 156

3.2. Вернік О.Л. Системотехнічне забезпечення організації інтегрованої системи ресурсів біографічної інформації «Українського національного біографічного архіву» 171

3.3. Яценко О.М. Методичні та змістові засади формування персоналій в «Українському національному біографічному архіві» 190

РОЗДІЛ 4. Біографічна та біобібліографічна інформація в сучасному суспільстві

4.1. Любовець Н.І. Український мемуарій в інформаційному просторі: досвід та перспектива 199

4.2. Марченко Н.П. Біографічна інформація в колі дитячого читання 221

4.3. Вернік Ю.В. Біографічна інформація у соціальних комунікаціях як феномен відкритого суспільства 248

Висновки 260