Українські персональні бібліографічні покажчики (1856–2013).

/
О. М. Яценко, Н. І. Любовець ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; редкол. В. І. Попик (голова) [та ін.]. – К., 2015. – 469 с. – (Сер. «Джерела укр. біографістики ; вип. 3).– 2015.

Титул

Зміст 5-8

Список скорочень 6

Від авторів 9

Українські персональні бібліографічні покажчики: особливості, розвиток та сучасний стан 12

Покажчик друкованих персональних бібліографічних посібників (1856–2013) 1856–1917 34

1918–1931 36

1932–1955 38

1956–1960 44

1961–1964 48

1965–1969 52

1970–1974 56

1975–1979 60

1980 66

1981 68

1982 69

1983 71

1984 73

1985 75

1986 77

1987 79

1988 82

1989 86

1990 89

1991 92

1992 95

1993 98

1994 101

1995 104

1996 108

1997 113

1998 119

1999 127

2000 137

2001 145

2002 155

2003 167

2004 181

2005 195

2006 212

2007 229

2008 247

2009 266

2010 284

2011 303

2012 320

2013 336

Без дати 346

Електронні персональні бібліографічні покажчики (1991–2013) 348

Іменний покажчик осіб, на яких підготовлено персональні бібліографічні посібники 369

Іменний покажчик авторів та осіб, причетних до підготовки і випуску персональних бібліографічних посібників 383

Алфавітний покажчик назв персональних бібліографічних посібників 406

Покажчик назв серій 454

Предметно-тематичний покажчик 460