Українська біографістика
Збірник наукових праць

Вип.1 - 1996

Титул ___
Зміст 217-218
Від Редакційної колегії 3-6
Ісаєвич Я. Д. Біографічний словник – національний пріоритет 7-9
Чишко В. С. Сучасні проблеми підготовки Українського біографічного словника 10-18
Попик В. І. Проблеми відображення в Українському біографічному словнику історичних і культурних зв’язків України з народами Європи та персоналій діячів неукраїнського походження 18-29
Брайчевська О. А., Ляшко С. М., Чишко В. С. Про традиції та джерелознавчу базу національної біографічної школи (кінець Х – початок ХХ ст.) 29-44
Алфавітний словник Українського біографічного словника 45-49
Редакційна інструкція Українського біографічного словника 50-58
Лист-звернення 59
Анкета для Українського біографічного словника 59-60
Нахлік Є. К. Авдикович Орест Львович 61-63
Сидоренко О. О. Барвінський Володимир Григорович 63-65
Романюк М. М., Баб’як П. Г. Барвінський Олександр Григорович 65-66
Сухобоков О. В. Березовець Дмитро Тарасович 66-68
Попик В. І. Вітте Сергій Юлійович 68-71
Залозна С. П. Драй-Хмара Михайло Опанасович 71-73
Спицька О. В. Іванишев Микола Дмитрович 73-75
Матвєєва Л. В. Кезма Тауфік Гаврилович 75-77
Яновський О. К. Кордиш Леон Йосипович 77-79
Ходоровський М. Д. Курбас Лесь Степанович 79-83
Курас Д. І., Ходоровський М. Д. Липинський Вячеслав Казимирович 83-87
Горбик В. О., Федорова Л. Д. Лохвицький Кіндрат Андрійович 87-90
Циганкова Е. Г., Усенко І. Б. Малиновський Оникій Олексійович 90-93
Ляшко С. М. Новицький Яків Павлович 93-95
Пилинський Я. М. Піскун Іван Романович 95-96
Брайчевська О. А. Самоквасов Дмитро Якович 96-99
Кислов В. В. Сікорський Ігор Іванович 99-101
Куриленко Т. В. Слуцький Євген Євгенович 102-104
Даниленко В. М. Смаль-Стоцький Степан Йосипович 104-106
Бугаєва О. В. Станкович Євген Федорович 107-108
Ісаєвич Я. Д. Українознавство: проблеми бібліографії та інформатики 109-115
Шостак В. О., Чишко В. С. Деякі питання програмно-комп’ютерного забезпечення Українського біографічного словника 115-126
Брайчевський С. М. Використання ієрархічних файлових структур для організації баз даних у біографічних дослідженнях 126-130
Кислов В. В., Яценко О. М. Нові парадигми інформатики та основи комп’ютерного забезпечення біографістики 130-133
Андрухов П. З. 600 імен з історії Великої Волині 134-135
Полєк В. Т. Біографічний словник Прикарпаття 136-141
Ротач П. П. Доля «Літературної Полтавщини» 141-147
Самойленко Г. В. Ніжинська філологічна школа (1820-1990) 147-151
Столярчук Б. Й. Біографічний словник «Контрабасисти України» 152-154
Варварцев М. М. Українці в біографічних словниках італійця Де Губернатіса 155-167
Держалюк М. С. З історії розвитку біографічних досліджень в Угорщині 167-174
Романова Н. П. Польський біографічний словник (Polski Slownik Biograficzny). Принципи побудови. Ucrainica 175-200
Корибут С. (Шашкевич Я.) Рецензія на Polski Slownik Biograficzny 201-203
Купріянович Г. Люблінський словник: Ucrainica. Рецензія на І том Біографічного словника міста Люблін (перекл. Романової Н. П.) 204-206
Горбик В. О. Піскова Е. М. Рецензія на науково-матодичні документи до Українського біографічного словника 207-208
Погребенник Ф. П. З приводу проекту видання «Українського біографічного словника» 209-210
Степанченко Г. В., Немкович О. М. Рецензія на роботу Інституту біографічних досліджень по створенню науково-методичної бази Українського біографічного словника» 210-214