Українська біографістика
Збірник наукових праць

Вип.10 - 2013

Титул ___
Зміст 519-521
Від Редакційної колегії 3-7
Попик В. І. Колективний портрет нації в Інтернеті 8-24
Ляшко С. М. «Наукова біографія» у контексті теорії та методики біографічних досліджень: наскільки варто керуватися змістом поняття «наукова біографія» та тотожними із ним у практиці біографістики 25-47
Вернік Ю. В. Біографічна інформація як об’єкт соціальних комунікацій сучасного суспільства 48-60
Чухліб Т. В. Колективна біографія» генералітету Російської імперії українського походження 61-77
Задерейчук А. А. Створення «колективної біографії» депутатів-мусульман як метод для дослідження діяльності кримських татар в органах земського самоврядування Таврійської губернії 78-87
Ємчук О. І. Родина Маслових: колективна біографія вчених 88-104
Студінський В. А. Юрій (Георгій) Мрочковський: портрет на тлі епохи 105-116
Литвинко А. С. Соціальний портрет академіка М. М. Боголюбова та його вплив на формування наукової фізичної спільноти в Україні 117-129
Миронець Н. І. Доля поета Сергія Кушніренка як штрих до «колективної біографії» української інтелігенції 1920-1930-х років (загублені таланти) 130-144
Якимюк О. Л. Біографія Є. С. Бурксера в контексті політичного життя України : 1920-ті – 1930-ті роки 145-154
Яковлєв Ю. О. Маловідомі сторінки біографії Миколи Ковалевського (1841–1897 рр.) 155-177
Тригуб О. О. Сторінки сімейної історії українського нобілітету : родина Федора Григоровича Туманського 178-197
Домбровська Л. В. Олександр Якович Кониський (1836–1900) – видатний український просвітник, культурно-громадський діяч, письменник, педагог 198-211
Матросов Я. М. Біографія Івана Опанасовича Рудичіва — політика, публіциста, творця Української бібліотеки-музею імені С. Петлюри в Парижі 212-240
Ківшар Т. І. Внесок української еміграції у розвиток бібліотекознавства, книгознавства й бібліографії: діяльність Петра Зленка 241-281
Іваницька С. Г., Єрмашов Т. В. Постать Сергія Єфремова-публіциста в українській пострадянській гуманітаристиці 282-308
Колтачихіна О. Ю. сучасний стан і перспективи дослідження постаті Г. А. Гамова ( до 110-річчя з дня народження) 309-325
Бойко Ю. О. Діяльність Євгена Чикаленка в еміграції (1919 – 1929 рр. 326-339
Халак Н. В. Наукове товариство ім. Шевченка в особах його видатних діячів: організаційна праця Степана Томашівського (1896-1918) 340-357
Валявко І. В. Українська Вільна Академія наук в світлі постатей своїх діячів: Михайло Ветухів – перший президент УВАН у США 358-369
Медовкіна Л. Ю. Вплив вихованців Казанської духовної академії на розвиток української науки 1920–1930-х рр. 370-380
Марченко Н. П., Марченко Я. Ю. Августин Гіппонський як тип «Людини Віри»: неогуманістичне бачення у межах довідкової біографіки 381-401
Яценко О. М. Уніфікація внесення інформації про особу типу ім’я/прізвище до комп’ютерної бази даних «Персоналії» 402-416
Любовець Н. І. Мемуари як складова електронних ресурсів бібліотек: світовий досвід та перспективи створення вітчизняного електронного ресурсу «Українська мемуаристика» 417-430
Бишова Т. В. Рід Марковичів (Маркевичів) у базі даних «Персоналії» Інституту біографічних досліджень НБУВ 431-442
Муріна С. В. Огляд зарубіжних сайтів: структура та представлення українців 443-451
Кароєва (Соломонова) Т. Р. Бібліотечний фонд Немирівської чоловічої гімназії до колективного портрету її викладачів межі 1850-60-х років 452-464
Заєць О. В. Бібліотека архімандрита Антонія (Петрушевського) в складі фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського 465-478
Цимбала О. С. Біографічні дослідження у науковій спадщині Миколи Голубця 479-493
Москалець О. Збірка мемуарних нарисів про український театр (рецензія на збірник нарисів про акторів українського драматичного театру Вергелиса О. «Билет на вчерашний спектакль: Этюды в ностальгических тонах: (серія «Зрительный зал» ( К., 2012) 494-496
Москалець О. Вшанування діяльності Миколи Леонтовича (рецензія на монографію Олени Бугаєвої «Архівна спадщина музичного товариства ім. М.Д. Леонтовича» (К.,НБУВ, 2012)) 497-498
Секція «Біографіка й біографічне читання за доби інформаційної революції: місце і роль бібліотек» (Київ, 11 жовтня 2013 р.) 499-504
Дев'яті Біографічні читання ««Колективна біографія» як форма інтелектуального портрета українського суспільства» (Київ, 4 червня 2013 р.) 505-515