Українська біографістика
Збірник наукових праць

Вип.2 - 1999

Титул ___
Зміст 348-350
Від Редакційної колегії 4-5
Чишко В. С. Основні принципи створення Українського біографічного словника 6-18
Попик В. І., Романова Н. П. Критерії добору імен діячів неукраїнського походження до Українського біографічного словника 18-34
Литвинова Т. Ф. Історико-біографічний напрям у дослідженні суспільної думки України (18-початок 19 ст.) 34-39
Журба О. І. Персонологічні аспекти інституціоналізації української регіональної археографії (спроба порівняльного підходу) 39-49
Онопрієнко В. І. Біографії вчених: специфіка, завдання, досвід 49-53
Абакумов О. В. Абакумов Є. Т. 54-55
Ходоровський М. Д. Агніт-Следзевський К. Г. 55-57
Гайдучок М. М. Андрієвський С. С. 57-59
Сергєєва І. А. АН-ський С. Я. 59-61
Ходоровський М. Д. Антоненко-Давидович Б. Д. 61-64
Гончаренко М. Е. Антонович Д. В. 64-67
Фоменко В. М. Антропов О. П. 67-70
Рева Л. Г. Балабан Гедеон 70-73
Абросимова С. В. Біднов В. О. 73-75
Горбик В. О., Піскова Є. М. Біляшівський М. Ф. 75-80
Попик В. І. Бобринський О. О. 80-82
Попандопуло З. Х., Ляшко С. М. Бодянський О. В. 82-83
Романюк М. М., Трегуб М. М. Горбаль К. Г. 83-86
Матяш І. Б. Грушевська К. М. 86-89
Брайчевська О. А., Брайчевський С. М. Дайч С. А. 89-90
Мельник Н. І. Зизаній Л. І. 90-95
Савицький С. С. Кайндль Р. Ф. 95-97
Лякіна Р. М. Левицький Я. А. 97-98
Куценко Л. В. Маланюк Є. Ф. 98-102
Бєлов О. Ф. Мальований О. М. 102-103
Каюк Д. Г. Миклашевський М. П. 103-106
Ляхоцький В. П. Огієнко І. І. 106-112
Верба І. В. Оглоблин О. П. 112-115
Брайчевська О. А., Бугаєва О. В. Олійник С. Д. 115-118
Щербань Т. О. Перетц В. М. 118-121
Бугаєва О. В. Рахманний Р. Д. 121-125
Онопрієнко В. І. Феофілактов К. М. 125-127
Гончаренко М. І. Червінка Ф. М. 127
Бачинський М. С. Олександр та Євген Бачинські 128-132
Гайдабура В. М. «Покажу вам добру стежку…» ( М. І. Тобілевич-Кресан у роки німецько-фашистської окупації) 132-138
Галькевич Т. А., Донець О. М. Київська галерея «Неф». Портрет учасників 138-147
Долинна Л. Б. Шевченко Іван Феодосійович 147-149
Кривошея В. В. Чечелі 149-152
Любченко В. Б. Київські Шульгіни: національно розділена родина в історії України 153-162
Каліберда Ю. Ю., Ляшко С. М. Жуковський Т. О. – третій військовий міністр України 163-170
Михайльчук Л. А. До історії роду Олізарів 170-172
Перхавко В. Б. Григорій Пирхавко – діяч УНР 172-174
Репан О. А. Григорій Грабянка у бойових діях 1735-1738 років 174-183
Романцов В. М. Гетьман Іван Виговський в українській історіографії. До проблеми висвітлення 183-192
Томазов В. В. До історії української гілки старовинного роду Томар 193-200
Колобов О. О. Значення фондів особливого походження для історико-біографічних досліджень 201-212
Делюга В. Біля джерел української емблематики 17 ст. 212-221
Гончаренко М. І. Автобіографія як біографічне джерело 221-227
Автобіографічні нариси. Сучасні митці України (П. М. Кравченко, Л. Д. Нівіна, Г. С. Севрук) 227-240
Чепелик В. В. Спогади про С. А. Таранушенка 240-261
Ляшко С. М. З історії гуртка В. Б. Антоновича по укладанню Українського біографічного словника 262-266
Добко Т. В. Російський біографічний словник 266-273
Куценко Л. В. Літературний словник Кіровоградщини 273-276
Струк Д. Про видання « Encyclopedia of Ucraine» 276-278
Юхимець Г. М. Досвід біографічних та іконографічних досліджень Д. О. Ровинського 278-283
Яценко О. М. Біобліографія в Україні та вплив сучасних інформаційних технологій на її розвиток 284-303
Куриленко Т. В. Видання з української біографістики у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 303-316
Гончаренко М. І. Рецензія. Передирій В. А. Українські періодичні видання для жінок в Галичині (1853-1938 рр.) 316-317
Мельник Н. І. Рецензія. Булах С. М. Медицина в Україні. Видатні лікарі: Кінець ХVІІ – перша половина ХІХ століть: Біобібліографічний словник 317-319
Куриленко Т. В. Рецензія. Деятели крымскотатарской культуры (1921-1944 гг.) : Биобиблиографический словарь 319-320
Бугаєва О. В. Рецензія. Туркевич Василь. Хореографічне мистецтво України в персоналіях: Біобібліографічний довідник 320-321
Горбик В. О. Науково-практична конференція «Український біографічний словник: історія і проблематика створення» (Львів, 8-9 жовтня 1996 р.) 321-325
Гончаренко М. І. Друга науково-практична конференція з проблем укладання Українського біографічного словника 325-328
Статут Українського біографічного товариства 328-336