Українська біографістика
Збірник наукових праць

Вип.3 - 2005

Титул ___
Зміст 367-369
Від Редакційної колегії 4-5
Бугаєва О. В. В. С. Чишко — учений-історик, біографіст,організатор науки 6-14
Попик В. І. Проблеми розвитку біографічних досліджень та формування вітчизняних біобібліографічних інформаційних ресурсів 15-27
Ляшко С.М. Структура дефініції у біографістиці 27-35
Яценко О. М. Вимоги до бібліографічного оформлення праць Інституту біографічних досліджень: варіанти та відмінності 36-46
Константинов В. О. Абрагамсон А. А. 47-48
Зінченко Ю. І. Алданов М. О. 48-50
Білорус М.А. Бензя П. А. 50-51
Долинна Л. Б. Дудченко І. С. 51-53
Даниленко В. М. Дурдуківський В. Ф. 53-54
Ляшко С. М. Зубрицький Д. І. 54-56
Савіцький С. С, Ляшко С. М. Зубрицький М. І. 56-57
Мосієнко С. В. Кавецький Р. Є. 57-59
Ляшко С. М. Камінський Ф. Т. 59-60
Готра О. Б. Кащенко М. Ф. 60-62
Береза І. Ю. Лагута М. Д. 62-63
Шкурко М. Т. Лазаренко О. М. 63-64
Рева Л. Г. Мельник О. П. 64-64
Береза І.Ю. Миронець І. Д. 64-65
Ляшко С. М. Міяковський В. В. 65-67
Лук'янчук О. С. Осьмак (Осьмаков) К. І. 67-68
Мельник Н. І. Потій Іпатій (Адам Львович) 68-71
Стрельський Г. В Рудичів І. О. 71-72
Бугаєва О. В. Скорульський М. А. 72-75
Малій О. В. Тарле Є. В. 75-79
Галь Б. О. Шафонський О. Ф. 79-81
Долинна Л.Б. Яцковська Н. Л. 81-81
Філіпченко Б. М. Історія роду Філіпченків 82-106
Ковальчук В. М. Микола Баллін — фундатор кооперативного руху в Україні 106-111
Миронець Н. Р. Барон Ф. Р. Штейнгель — представник волинської гілки російсько-німецької родини Штейнгелів 112-124
Костриця М. Ю. Священики — краєзнавці і дослідники Волині 124-136
Галькевич Т.А. Нові сторінки до творчої біографії В. О. Котарбінського 136-141
Ляхоцький В. П. З роду української шляхти (сторінки з життєпису Миколи Василька) 141-170
Лобода Т. М. Перерваний політ, або спроба реконструкції життєвого та творчого шляху Трохима Зіньківського 170-175
Стрельський Г. В. Творче життя і трагічна смерть М. А. Славінського 175-180
Чабан М. П. Книгар Дмитро Лисиченко 180-185
Білорус М. А. С. І. Березняк та його діяльність у 1917-1918 рр. 185-193
Тріпутіна Н. П., Рябченко О. К., Білостоцький М. О. Історія щасливої людини (Б. П. Остащенко-Кудрявцев) 193-202
Дручек О. В., Савенок Л. А. Українознавець з Поділля (К. О. Копержинський) 202-207
Марусик Т. В. Актор і громадський діяч Хризант Кудринський: штрихи до портрета 208-215
Івченко І. С. З історії дендрологічних династій 215-222
Рева Л. Г. Українське коріння творчості Сергія Бондарчука 222-232
Ляшко С. М. Легенда футболу — Віктор Колотов 232-238
Ходоровський М. Д. Українці в масонському русі Російcької імперії XVIII ст. 239-248
Черкасова К. Т. О. Паліцин і художня культура Слобожанщини кінця XVIII-початку XIX ст. 248-260
Папанова В. А. Академік П. І. Кеппен — дослідник стародавньої Ольвії 260-267
Михальський І. С. М. Залізняк — публіцист: джерело знавчі аспекти історії українських політичних партій початку XX ст. 267-276
Бугаєва О. В. Маловідомі сторінки діяльності Музичного товариства імені М. Леонтовича 276-286
Устиновський Д. В. Літературна біобібліографія як джерело збереження і передачі персоно логічної інформації 287-301
Дяченко Н. В. В. Завітневич в документах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 301-308
Скорульська Н. Уривки спогадів про найдорожче (публікація Р. Андрієнко) 308-317
Бугаєва О. В. «Український музичний архів» як біографічне джерело 318-322
Водотика С. Г. Персоналінійний вимір української історіографії 1920-х років: підсумки та перспективи дослідження 323-335
Яценко О. М. Данило Гусар Струк — вчений-енциклопедист української діаспори (матеріали до біобібліографії) 336-347
Мельник Н. І. Круглий стіл «Завдання розвитку вітчизняних біобібліографічних інформаційних ресурсів» 347-351
Попик В. І., Мельник Н. І. Круглий стіл «Українська біографістика» 352-358