Українська біографістика
Збірник наукових праць

Вип.4 - 2008

Титул ___
Зміст 544-546
Попик В.І. Світоглядні засади розвитку української біографістики та формування національних ресурсів біографічної інформації ХХІ століття 8-40
Ляшко С.М. Питання довідкових біографічних видань в монографії В.С. Чишка «Біографічна традиція та наукова біографія в історії та сучасності України» 41-49
Старовойтенко І.В. Просопографічний портрет особистості у контексті сучасних завдань біографічних та історичних досліджень 50-66
Степенькіна П.Я. Захарія Копистенський 67-81
Бондар Н.П. Маргіналії київського видання Молитвослова 1742 року як джерело до генеалогії роду Борозн 82-97
Путова Г.В. Єпископ Кароль Антоній Недзялковський: «Багатьма благами обдаровуєш мене, Боже» 98-105
Колесник В. Станіслав Стемповський (1870–1952): сторінки життя видатного подолянина 106-126
Семенко Л.І. Життєвий і творчий шлях Гната Яструбецького — першого дослідника творчості Миколи Леонтовича 127-136
Ківшар Т.І. Автобіографія Михайла Антоновича як складова його наукової біографіі 137-153
Тріпутіна Н.П. Будівничий зеленого світу — Олександр Іванович Колесников 154-163
Ятищук О.В. Г.Ф. Квітка-Основ’яненко і харківський театр першої половини ХІХ століття 164-180
Пилипенко О.Є. Видатні грецькі підприємці в Україні у ХІХ–на початку ХХ ст.: біографічні нариси 181-191
Древніцький Ю.Р. Громадсько-політична діяльність Володимира Старосольського 192-203
Бугаєва О.В. Київська філія музичного товариства імені М.Д. Леонтовича як об’єкт біографічного дослідження 204-216
Рижева Н.О. Визначні кораблебудівники України 217-229
Пасько І.В. Рукописна та друкована україніка в межах і за межами України: сучасні тенденції та проблема формування інформаційних ресурсів 230-237
Ціборовська-Римарович І.Б. Стародруковані видання, пов’язані з представниками українського князівського роду Вишневецьких герба «Корибут», у зібраннях Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: історико-книгознавча та джерелознавча характеристика 238-251
Москалець О.В. Біобібліографічні джерела для вивчення біографій українських музикантів 252-259
Шихненко І.М. Олександр Сергійович Грушевський — біоісторіограф 260-266
Любовець Н.І. Біографічні серії в контексті розвитку української біографічної традиції 267-282
Шліхта І. В. Постать Дмитра Донцова у працях українських учених 283-296
Тимченко В.М. Порівняльна характеристика польської та австрійської біографічної довідкової літератури 297-305
Корпусова В.М. Вступ 306-365
Махно Є.В. Подвижник науки. Із спогадів про Віктора Платоновича Петрова 366-371
Сміленко А.Т. Із спогадів про В.П. Петрова 372-374
Максимов Є. Спогади про В.П. Петрова 50–60-х років 375-377
Брайчевський М. В.П. Петров (В. Домонтович) 378-382
Рутківська Л.М. Незабутні зустрічі 383-391
Корнієнко К.С. Особлива Людина (Віктор Платонович Петров) 392-396
Непріна В.І. Мої зустрічі з В.П. Петровим 397-399
Кравченко Н.М. Збагнення 400-415
Винокур І.С. Спогади про Віктора Платоновича Петрова 416-417
Калинович Л.Р. Пам’яті В.П. Петрова — записи, уривки, спогади 418-421
Шудря М.А. На два фронти 422-427
Непокупний А.П. Віктор Платонович Петров та його псевдонім В. Домонтович 428-431
Корогодський Р.М. Постать Віктора Петрова як проблема екзистенційного вибору 432-435
Томашевський А.П. Вклад В.П. Петрова у становлення вітчизняних еколого-господарських досліджень слов’яно-руської доби 436-442
Дениско Ганна. «Благословляю я ті дні, коли до правди прихилився» (Переднє слово) 443-447
Ротач Петро. Перебіг літ і подій (Автобіографічне) 448-465
Ляшко С.М. Винниченко В.К. 466-469
Бурбела В.А. Винниченко В.К. 469-473
Любовець Н.І. Артемонович А.Ф. 473-475
Корпусова В.М. Вязьмітіна М.І. 475-477
Любовець Н.І. Княгиницький Йов (Іван) 477-478
Шовкопляс Т.І., Герус А.Л. Кордт В.О. 478-480
Корпусова В.М. Коцюбинська Н.А. 480-481
Бугаєва О.В. Крушельницька С.А. 481-484
Корпусова В.М. Кульженко П.А. 484-486
Ротач О.П. Міхновський Г.І. 487-487
Студенець Н.В. Новицька М.О. 487-489
Калібовець С.М. Ряппо Я.П. 489-490
Студенець Н.В. Спаська Є.Ю. 490-492
Шовкопляс Т.І. Шовкопляс Г.М. 492-493
Шовкопляс Т.І. Шовкопляс І.Г. 493-494
Заморіна Т.М. Книгознавство та бібліотечна справа в постатях 495-501
Бугаєва О.В. Імена, які надихають до життя... (по сторінках «Українського музичного архіву») 502-513
Попик В.І., Любовець Н.І. Перші Чишківські читання з історичної біографістики 514-520
Любовець Н.І. Круглий стіл з історичної біографістики 521-530
Любовець Н.І., Попик В.І. Другі Чишківські читання з історичної біографістики 531-536