Українська біографістика
Збірник наукових праць

Вип.6 - 2010

Титул ___
Зміст 328-329
Від Редакційної колегії 3-6
Попик В. І. Російські книжкові та електронні енциклопедії, біографічні словники та довідники як джерело формування українських біографічних науково-інформаційних ресурсів 7-39
Менжулін В. І. Біографія філософа після «смерті автора»: випадок Фуко 40-54
Любовець Н. І. Олександр Олександрович Котляревський: матеріали до біобібліографії 55-80
Марченко Н. П. Микола Павлович Дашкевич: визнаний і незнаний діяч української науки 81-102
Ківшар Т. І. Становлення Степана Сірополка як бібліотекознавця 103-124
Кузьменко Л. І. Віктор Доманицький — український учений, педагог, громадський діяч 125-135
Ляшко С. М. Керівничий Постійної комісії для складання біографічного словника діячів України М. М. Могилянський: досвід просопографічного дослідження 136-179
Шалак О. І. Сергій Венгрженовський — маловідомий фольклорист із Поділля 180-192
Горбатюк М. В. Іван Франко та Леся Українка у літературі, громадських справах і у буденному житті 193-216
Ківшар Т. І., Новальська. Т. В. Історія українсько-російських бібліологічних зв‘язків у джерелах особового походження (20-ті рр. ХХ ст.) 217-229
Путова Г. В. Документальні матеріали щодо перебування на території України Владислава Міцкевича 230-242
Ємець Т. М. Постать Володимира Вернадського в роботах українських дослідників 243-251
Заліток Л. М. Біобібліографія В. О. Сухомлинського — джерельна база вітчизняної біографістики 252-261
Лобко Н. В. Сучасні біографічні та генеалогічні дослідження: шляхи зближення та трансформації 262-273
Кірієнко О. В. Листування Ярослава Стешенка з Борисом Чистяковим як джерело до життєпису українського бібліографа (Дослідження матеріалів рукописного відділу Російської національної бібліотеки у Санкт-Петербурзі) 274-288
Вернік Ю. В. Оцінка значущості персоналії при включенні до біографічних словників у контексті новітніх інформаційних технологій 289-300
Марченко Н. П. «Один із тих талантів, котрі можуть бути окрасою не тільки української, а й західноєвропейської літератури…» 301-305
Попик В. І., Любовець Н. І. Секція «Книжкові та електронні біографічні видання: спільне і відмінне, традиції і новаторство» міжнародної наукової конференції «Проблеми гармонізації традиційних і новітніх бібліотечно-інформаційних ресурсів» 306-310
Попик В. І., Любовець Н. І. П'яті Чишківські читання з історичної біографістики 311-316
Попик В. І., Любовець Н. І. «Українська біографістика у сучасному науково-дослідному та інформаційному вимірі» Секція міжнародної наукової конференції «Бібліотечно-інформаційний комплекс у контексті розвитку суспільства знань» 317-322