Українська біографістика
Збірник наукових праць

Вип.7 - 2010

Титул ___
Зміст 404-405
Від Редакційної колегії 3-6
Попик В. І. Талант мислити, жити та працювати: до 60-річчя від дня народження В. С. Чишка 7-12
Попик В. І. Досвід формування вітчизняних електронних ресурсів біографічної інформації 13-45
Ляшко С. М. Періодизація розвитку української біографічної довідкової справи 46-65
Любовець Н. І. Вивчення мемуарів як історичного та біографічного джерела: до історіографії проблеми 66-104
Марченко Н. П. Біографічна інформація у виданнях для дітей у контексті сучасних завдань біографістики 105-144
Михайлова Р. Д., Михайлов Д. О. Гертруда-Олислава: постать в давньоруській політиці та культурі 145-158
Короленко Б. А. Останній кримський хан Шагін-Гірей і Україна: маловідомі джерела до біографії 159-167
Прокопчук В. С. Никандр Васильович Молчановський — історик, краєзнавець 168-179
Іващук Л. А. Петро Іванович Рулін — перший директор Музею театрального, музичного та кіномистецтва України 180-191
Ківшар Т. І. Бібліотекознавча діяльність С. Сірополка у 1908–1917 роках 192-249
Полтавець С. В. Політична концепція А. Киселя як ствердження ягеллонського легітимізму на українських землях в середині XVII століття 250-262
Старовойтенко І. В. Родина Чикаленків у громадсько-культурному житті України 263-278
Іваницька С. Г. Колективний портрет» керівництва Української демократично-радикальної партії (1905–1908 рр.) 279-294
Гончаренко М. Е. В. М. Щербаківський як дослідник історії архітектури: особливості наукового методу 295-305
Галькевич Т. А., Цинковська І. І., Юхимець Г. М. Фонди Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як джерельна база вітчизняної іконографії 306-333
Рева Л. Г. Бібліографічні та довідкові джерела української літературної біографіки кінця ХХ – початку ХХІ століття 334-345
Черновол І. В. Книжкове зібрання Федора Вовка у фонді бібліотеки Інституту археології: історія походження 346-357
Гончаренко М. І. Біографічні словники художників України: досягнення та можливості 358-366
Рабчун О. С. Дослідження і введення до наукового обігу книжкових зібрань (на прикладі родового книжкового зібрання Урбановських і Стажинських із фондів НБУВ) 367-377
Марченко Н. П. Інтердисциплінарність як спрага цілісності в осягненні особистості (Генералюк Леся. Універсалізм Шевченка: взаємодія літератури і мистецтва / Л. Генералюк. – К. : Наук. думка, 2088. – 544 с.) 378-386
Доркену А. М. Нове українське біобібліографічне видання про А. С. Макаренка 387-391
Попик В. І., Любовець Н. І. «Історія та генеалогія славетних родин України» Шості біографічні читання, присвячені пам'яті засновника і першого директора Інституту біографічних досліджень НБУВ доктора історичних наук, професора Віталія Сергійовича Чишка 392-398