Українська біографістика
Збірник наукових праць

Вип.8 - 2011

Титул ___
Зміст 332-333
Від Редакційної колегії 3-6
Попик В. І. Досвід першого десятиліття діяльності Інституту біографічних досліджень НБУВ на тлі розвитку сучасної біографістики 7-26
Ляшко С. М. Джерельна база біографічних досліджень: загальне і особливе 27-50
Любовець Н. І. Українська мемуаристика ХІІ–ХVІІІ ст.: біографічна складова 51-97
Ківшар Т.І. Українська бібліотечна біографіка ХХ – поч. ХХІ ст.: етапи й тенденції розвитку 98-148
Марченко Н. П. Соціокультурні стереотипи в новітній українській біографіці для дітей 149-174
Гнатенко Л. А., Котенко Т. І. Пилип Семенович Морачевський — український просвітитель середини ХІХ ст., педагог, письменник, перекладач, книгознавець 175-190
Горбатюк М. В. Андрій Ніковський як активний діяч українського товариства «Просвіта» та Українського клубу в Одесі (1906–1912 рр.) 191-207
Кобута Л. П. Володимир Левинський: віхи громадсько-політичної біографії 208-221
Марценюк Р. О. Арсен Річинський: від лікаря до релігійного діяча 222-236
Генералюк Л. С. Вплив культурної аури садиб українського дворянства на картину світу Тараса Шевченка (окремі зауваги) 237-247
Кучеренко С. В. Іван та Юрій Липи у культурному та політичному житті України (наприкінці ХІХ – у першій половині ХХ ст.) 248-263
Валявко І. В. Архіви та бібліотеки Дмитра Чижевського як творча лабораторія мислителя та важливе джерело біографічного дослідження 264-279
Галярник Н. Р. Творча діяльність Гната Хоткевича (із архівних матеріалів іменного фонду професора В. Т. Полєка в книгозбірні Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника) 280-294
Гаврилюк Н. О. Довідкова біографістика як новий крок у становленні вітчизняної історичної науки (Ляшко, С. М. «Українські біографічні довідкові видання : ХІХ–ХХ ст. : історичні та теоретико-методичні засади”. – Запоріжжя : Дике поле, 2010. – 286 с.) 295-300
Ківшар Т. І., Візер С. О. Нове видання з історії освіти в Україні (Борисенко, В. Й. Боротьба демократичних сил за народну освіту в Україні 60-90 років ХІХ ст. / вид. 2-е, перероб. і доп. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – 161 с.) 301-303
Попик В. І., Любовець Н. І. Секція «Біографіка і новітні інформаційні технології 304-315
Попик В. І., Любовець Н. І. Сьомі Біографічні читання «Українська біографіка: досвід, сучасні здобутки, перспективи розвитку» 316-327