Українська біографістика
Збірник наукових праць

Вип.9 - 2012

Титул ___
Зміст 444-447
Від Редакційної колегії 3-6
Попик В. І. Ресурси біографічної інформації: традиційні уявлення та новітні тенденції розвитку 7-24
Ківшар Т.І. Бібліотечна біографіка в контексті становлення радянського бібліотекознавства в Україні: діяльність Іллі Вугмана (1890–1929 рр.) 25-64
Любовець Н. І. Основні тенденції розвитку мемуаристики Буковини (кінець XIX ст. - 30-ті роки XX ст.) 65-89
Марченко Н. П. Автобіографія дитинства у межах біографічного дискурсу 90-109
Ляшко С. М. Життєпис роду Гамченків: проблеми просопографії в контексті особливостей історичного часу та джерельної бази 110-158
Пилипенко О. Є., Єфіменко В.П. Микола Марти­ніанович Цитович: наукова та громадська діяльність 159-168
Москалець О. В. Федір Шаляпін в Україні: окремі аспекти біографії співака 169-186
Зуляк І. С. Іван Калинович — бібліограф культурно-просвітнього руху в Західній Україні міжвоєнного періоду 187-196
Воскобойнікова-Гузєва О. В. Біобібліографічна діяльність у стратегії розвитку провідних бібліотек України: аналіз ресурсів відкритого доступу 197-214
Яценко О. М. Використання формалізованих методів при укладанні текстів для веб-сайта «Український національний біографічний архів» 215-230
Муріна С. В. Біографічні матеріали про діячів України в Інтернет-просторі: огляд вітчизняних сайтів 231-238
Бугаєва О. В. Архівна біографіка діячів музичної культури в особових фондах Іституту рукопису НБУВ 239-274
Іваницька С. Г. Постать та ідеї Михайла Драгоманова у рефлексіях Петра Стебницького (1905–1919 рр.) 275-293
Древніцький Ю. Р. Володимир Старосольський — соціал-демократичний діяч другої половини 1920-х – 1930-х рр. 294-311
Прокопчук В. С. Бібліотечна і бібліографічна діяльність І. І. Огієнка в Україні та еміграції 312-327
Гуменюк Т. І. Науковий доробок доктора історичних наук Ярослава Романовича Дашкевича у працях сучасних вчених 328-337
Рева Л. Г. Іван Вагилевич і проблема україно-польського громадянського та культурного порубіжжя 338-351
Пономаренко Л. О. Бібліографічне забезпечення досліджень науково-педагогічної діяльності М. І. Пирогова у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського 352-363
Доркену А. М. Інформаційний ресурс «Видатні педагоги України і світу» Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського в контексті розвитку суспільства знань 364-378
Константінова В. М. Актуалізація довідкової біографістики на теоретичному рівні (Ляшко, С. М. Українські біографічні довідкові видання ХІХ–ХХ століття: історичні та теоретико-методологічні засади. – Запоріжжя : Дике Поле, 2010. – 288 с.) 379-384
Москалець О. В. Щоденники Бориса Гмирі — дзеркало епохи (Гмиря, Б. Р. Дневники. Щоденники. 1936–1969 / Б. Р. Гмиря ; (укл. і авт. супровідних текстів Г. В. Принц ; худож.-оформ. О. М. Артеменко). – Х. : Фоліо, 2010. – 880 с. : іл.) 385-389
Ляшко С. М. Перше повне комплексне зібрання епістолярію та творчої спадщини Лесі Петлюри (Леся Петлюра. Народе мій, улюблений / підготов. до вид., переднє сл., упорядкув., життєпис, коментар Т. Ківшар; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2009. – 668 с.) 390-393
Голубович І. В. Взаємодоповнюваність розгляду індивідуально-особистісного та об‘єктивно-надіндивідуального вимірів соціокультурного бутя (Актуальность вечных проблем (К 50-летию кафедры философии КГТУ – КАИ)/ Автор-составитель проф. Н. М. Солодухо. Казань : Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2010. – 186 с.) 394-398
Довгополова О. А. Феномен біографії (Голубович И. В. Биография: силуэт на фоне Humanities (методология анализа в социогуманитарном знании). – Одесса : ФЛП Фридман, 2008. – 372 с.) 400-402
Попик В. І., Любовець Н. І. «Біографіка у сучасному інформаційному просторі»: секція Міжнародної наукової конференції «Формування і розвиток бібліотечного електронного середовища» 403-412
Попик В. І., Любовець Н. І. «Ресурси біографічної інформації у сучасному гуманітарному просторі» : Восьмі Біографічні читання, присвячені пам’яті засновника і першого директора Інституту біографічних досліджень НБУВ доктора історичних наук, професора Віталія Сергійовича Чишка (1951–2003) 413-426
Попик В. І., Ківшар Т.І. Круглий стіл «Творча спадщина Степана Сірополка: сучасний вимір і проекція у майбутнє» 427-438