Укладачі і розробники проекту

ПАТИК Вікторія Василівна 

старший науковий співробітник

Інституту біографічних досліджень
Теорія та методика біобібліографії

 

 

ТЕЛЕФОН,        E-mail: 044 288-13-84
ДАТА І МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ: Київ, Україна
ОСВІТА: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет, (2001-2006); аспірантура Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (2006-2009)
НАУКОВИЙ СТУПІНЬ: Кандидат історичних наук (2010)
ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:

 Березень 2006 - жовтень 2006 – науковий співробітник відділу використання інформації документів Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України; 

  2010 - 2016 – старший науковий співробітник відділу архівознавства Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавтва;
  з 2016 – старший науковий співробітник відділу теорії та методики біобібліографії Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського
ЗНАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ: Англійська
НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: Біографістика, біобібліографія, джерелознавство, архівознавство
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ В ГАЛУЗІ БІОГРАФІСТИКИ:

1. Наукова та педагогічна діяльність Андрія Митрофановича Лободи (до 145-річчя від дня народження академіка) // Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. праць / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень ; редкол. : В. І. Попик (гол. ред.) та ін. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С.173-188.

 

2. Біографія та наукова діяльність академіка Андрія Лободи // Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 4–6 жовт. 2016 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів – членів МААН. – К., 2016. – С. 416-418.

 

3. Архівне описування документів : історіографія питання [Текст] // Шістнадцяті джерелознавчі читання «Архівна наука і освіта в незалежній Україні» : матеріали Всеукраїнської наукової конференції 24 листопада 2015 р. КНУ / Київський національний університет імені Тараса Шевченка , кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки, УНДІАСД, Спілка архівістів України. – Київ, 2015. – С. 25–27

 

4. Професор Андрій Введенський: монографія / наук. ред. І. Н. Войцехівська; авт. колектив: І. Войцехівська (кер.), Г. Ю. Баженова, В. В. Бездрабко, І. В. Верба, Н. А. Коломієць, О. Ю. Комаренко, В. В. Патик. – Київ, 2013. – 176 с.

  5. До питання вивчення краєзнавчих студій у науковій творчості В’ячеслава Стрельського // Гілея. Науковий вісник. Збірник наукових праць. – Вип. 70 (№ 3). – 2013. – С. 190–193. (у співавторстві).  

  6. Приватні архіви як частина культурної архівної спадщини. – Студії з архівної справи та документознавства. – 2011. – Т. 19, кн. 2. – С. 17–23.

   7. Історик-документознавець Андрій Введенський (1891–1965) : до 120-річчя від дня народження // Архіви України. – 2011. – Вип. 4. – С. 210–225.
  8. Родовід Стрельських: генеалогічна реконструкція // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. – 2010. – № 17. – С. 68–81. (у співавторстві).
  9. Історик-архівіст В’ячеслав Стрельський (до 100-річчя від дня народження) / Архіви України. – 2010. – № 3–4. – С. 240–257. (у співавторстві).
  10. Професор В’ячеслав Стрельський (до 100-річчя від дня народження) : монографія / І. Н. Войцехівська (наук. ред.), Н. А. Коломієць, І. М. Мага, В. В. Патик, Г. В. Стрельський, Л. В. Шевченко. – Київ: Київський університет, 2010. – 207 с. (Історики Київського університету: історіографія персоналій).
 Громадська  діяльність  Член Українського біографічного товариства