Укладачі і розробники проекту

ПОПИК Володимир Іванович

Генеральний директор Національної бібліотеки України

імені В.І. Вернадського, директор

Інституту біографічних досліджень

 

ТЕЛЕФОН, E-mail: +38 (044) 524-85-13 ; +38 (044) 288-13-84 (Інститут біографічних досліджень); +38 (044) 405-22-52 (д) / E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ДАТА І МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ: 24.06.1952, місто Полтава, Україна
ОСВІТА: Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Короленка (нині – Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка), 1973
НАУКОВИЙ СТУПІНЬ: доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України
ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: У 1976–1983 – молодший науковий співробітник Інституту історії АН УРСР, з 1983 – науковий співробітник-консультант, з 2002 – учений секретар, з 2003 – заступник начальника Науково-організаційного відділу – керівник Сектору суспільних наук Президії НАН України; одночасно з 1993 – старший науковий співробітник, з 2003 – директор Інституту біографічних досліджень НБУВ.
  З 2011 – перший заступник генерального директора,
  з 2013 – генеральний директор Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського.
ЗНАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ: Англійська
НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: Біографістика, розвиток електронних науково-інформаційних ресурсів, формування національного науково-інформаційного простору, наукознавство, історія суспільно-політичного руху, етнокультурні проблеми, охорона історико-культурного середовища.
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ В ГАЛУЗІ БІОГРАФІСТИКИ: 1. Проблеми відображення в Українському біографічному словнику історичних і культурних звязків України з народами Європи та персоналій діячів неукраїнського походження. // Українська біографістика. Зб. наук. праць. – Вип. 1. – К, 1996. – С. 18–29;
  2. Критерії добору імен діячів неукраїнського походження до Українського біографічного словника // Українська біографістика. Зб. наук. праць. Вип. 2. – К, 1999. – С. 18–34 (у співавторстві з Н.П.Романовою);
  3. Проблеми формування електронного Українського біографічного архіву // Студії з архівної справи та документознавства . – Т. 12. – 2004. – С. 193–107;
  4. Пріоритети розвитку сучасної української біографістики: вчора, сьогодні, завтра // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. – Вип. 14. – К., 2005. – С. 717–727;
  5. Проблеми розвитку біографічних досліджень та формування вітчизняних біобібліографічних інформаційних ресурсів. // Українська біографістика. Зб. наук. праць. – Вип. 3. – К., 2005. – С. 15–26;
  6. Всесвітня біографічна інформаційна система і завдання формування Українського національного біографічного архіву // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. – Вип. 16. – К., 2006. – С. 467–481;
  7. Виртуальные библиотеки ХХI века и задачи создания Украинского национального биографического архива // Библиотеки национальных академій наук: проблемы функционирования, тенденции развития. Научно-практич. и теоретический сб. – Вып. 4. – К., 2006. – С. 26–36;
  8. Украинский Национальный биографический архив – неотъемлемая часть электронных научно-информационных ресурсов славянского мира // Українсько-македонський науковий збірник. – Вип. 2. – К., 2006. – С. 272–281.
  9. Вітчизняні електронні біографічні інформаційні ресурси: сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку // Наукові праці Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. – К., 2007. – Вип. 19. – С. 501–513.
  10. Проблема історичних і культурних взаємозв’язків слов’янських народів у довідково-біографічній літературі слов’янського світу // Українсько-македонський науковий збірник. – Вип. 3. – К., 2008. – С. 198–214.
  11. Світоглядні засади розвитку української біографістики та формування національних ресурсів біографічної інформації ХХ століття // Українська біографістика. Зб. наук. праць. – Вип. 4. – К., 2008. – С. 8–40.
  12. Біографістика. // Спеціальні історичні дисципліни : довідник: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Либідь, 2008. – С. 94–103.
  13. Біографістика та дослідження українсько-російських історичних і культурних взаємозв´язків // Українська біографістика. Зб. наук. праць. – Вип. 5. – К., 2009. – С. 7–49.
  14. Традиції і новаторство в сучасній вітчизняній біографістиці // Наукові праці Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. – К., 2009. – Вип. 24. – С. 251–264.
  15. Російські книжкові та електронні енциклопедії, біографічні словники і довідники, як джерело формування українських біографічних науково-інформаційних ресурсів // Українська біографістика. Зб. наук. праць. – Вип. 6. – К., 2010. – С. 7–39.
  16. Досвід формування вітчизняних електронних ресурсів біографічної інформації // Українська біографістика. Зб. наук. праць. – Вип. 7. – К., 2010. – С. 13–45.
  17. Концептуальні засади формування вітчизняних електронних ресурсів історико-біографічної інформації // Наукові праці Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. – К., 2010. – Вип. 28. – С. 453–466.
  18. Новые горизонты украинской биографики // Probleme aktuale ale cercetărilor enciclopedice : Materialele simpozionului internaţional 11–12 noiembrie 2010. – Chişinău, 2010. – P. 133–154.
  19. Витоки та ранні етапи еволюції ресурсів біографічної інформації. // Бібліотечний вісник. – 2011. – № 3. – С. 33–41.
  20. Світовий досвід формування ресурсів історико-біографічної інформації за нової і новітньої доби // Бібліотечний вісник. – 2011. – № 4 – С. 46–55.
  21. Досвід першого десятиліття діяльності Інституту біографічних досліджень НБУВ на тлі розвитку сучасної біографістики // Українська біографістика. Зб. наук. праць. – Вип. 8. – К., 2011. – С. 7–26.
  22. Ранні етапи формування ресурсів біографічної інформації на східноєвропейських землях. // Бібліотечний вісник. – 2011. – № 6 – С. 20 – 27.
  23. Современная украинская биографика как информационный ресурс образования, науки и культуры // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. Научно-практич. и теоретич. сб. – Вып. 9. – К., 2011. – С. 31–42.
  24. Роль библиотек в формировании электронных ресурсов биографической информации // Материалы VII Международніх книговедческих чтений «Библиотеки и политика открытого доступа к информации и знаниям». Минск, 10 – 11 ноября 2011 г. – Минск, 2011. – С. 213–218. (332 с.)
  25. Українська біографістика на зламі століть: зміна дослідницьких парадигм // Наукові праці Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. – К., 2011. – Вип. 31. – С. 443–460.
  26. Становлення української довідкової біографіки : від Козацької доби до витоків Національного відродження // Бібліотечний вісник. – 2012. – № 1 – С. 33– 42.
  27. Формування вітчизняних ресурсів біографічної інформації: від витоків Національного відродження до здобуття Україною незалежності // Бібліотечний вісник. – 2012. – № 3 – С. 21– 31.
  28. Историко-биографические издания как информационный ресурс образования, науки и культуры // Научная книга: Специальный выпуск. – М., 2012. – № 1. С. 84–86.
  29. Місце і роль бібліотек у формуванні та інтеграції ресурсів біографічної інформації. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Вип. 34. – К., 2012. – С. 477–491.
  30. Ресурси біографічної інформації: традиційні уявлення і новітні тенденції розвитку: // Українська біографістика. Зб. наук. праць. – Вип. 9. – К., 2012. – С. 7–24.
  31. Формування ресурсів історико-біографічної інформації як важлива складова розбудови національного гуманітарного інформаційного простору. // Інформаційна складова соціокультурної трансформації українського суспільства. – К.: НБУВ, 2012. – С. 115–133.
  32. Персоналії сучасників у мережі Інтернет як чинник розбудови відкритого суспільства, інтеграції України у світовий інформаційний простір. // Розвиток ресурсної бази вітчизняного інформаційного середовища. – К.: НБУВ, 2012. – С. 217–243.
ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: Віце-президент Українського біографічного товариства. Відповідальний секретар Українського комітету славістів. Заступник відповідального редактора журналу «Бібліотечний вісник», збірників наукових праць «Наукові праці Національної бібліотеки Украини імені В. І. Вернадського», «Українська біографістика».