Укладачі і розробники проекту

МАРЧЕНКО Наталія Петрівна

Старший науковий співробітник

Інституту біографічних досліджень

Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

ТЕЛЕФОН, E-mail: +38 (044) 288-13-84
  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ДАТА І МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ: 01.01.1967, Вінницькі хутори Вінницького р-ну Вінницької обл., Україна
ОСВІТА: Київський державний університет імені Тараса Шевченка (нині — Київський національний університет імені Тараса Шевченка), філологічний факультет, 1989.
НАУКОВИЙ СТУПІНЬ: Кандидат історичних наук, 1998.
ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: У 1991 — учитель Козинської СШ на Миронівщині, у 1992–1994 — Гуманітарного ліцею КНУ ім. Т.Г.Шевченка. У 1994–2001 — редактор видавництва «Освіта» (згодом — «Педагогічна преса»). 1997–1998 — старший науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства. У 2001–2008 — доцент Київського національного університету культури і мистецтв. Із 2008 — старший науковий співробітник Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.
ЗНАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ: Англійська
НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: Біографіка для дітей (історія, теорія, методологія, інтерпретаційні стратегії); книговидання для дітей в Україні; феномен дитинства (історичний та соціокультурний аспекти).
МОНОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: 1. Володимир Рутківський: тексти долі / Наталя Марченко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — Тернопіль : Богдан, 2014. — 414, [17] с. : іл. — Бібліогр. наприкінці глав.
  2. Біографічна інформація в колі дитячого читання / Н. П. Марченко // Вітчизняні ресурси біографічної та біобібліографічної інформації: проблеми формування й використання : колективна монографія / [В. І. Попик (кер. проекту), Н. І. Любовець, О. М. Яценко, С. М. Ляшко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського – Б.м.: Київ, 2016. – 272 c. – С. 221–248.
  3. Електронні ресурси біографічної інформації на сайтах бібліотек україни для дітей / Н. П. Марченко // Вітчизняні ресурси біографічної та біобібліографічної інформації: проблеми формування й використання : колективна монографія / [В. І. Попик (кер. проекту), Н. І. Любовець, О. М. Яценко, С. М. Ляшко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського – Б.м.: Київ, 2016. – 272 c. – С. 131–148.
БІОГРАФІЧНІ НАРИСИ: 1. Різноманіття людської мудрості : Біографічна розвідка за творчістю Юрія Ярмиша // Юрій Ярмиш [Текст] : біобібліогр. нарис / Нац. б-ка України для дітей ; [авт.-уклад.: О. М. Тімочка ; авт. вступ. ст. Н. П. Марченко ; наук. ред. Н. О. Гажаман]. – Київ : НБУ для дітей, 2016. (Серія "Дитячі письменники України" ; вип. 6). – С. 5–23.
  2. Чесно. Любити. Без меж : Книгознавча розвідка за творчістю Галини Малик // Галина Малик : до 65-річчя від дня народження : бібліогр.покажч. / Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. обл. унівеос. б-ка ім. Ф. Потушняка ; уклад. М. Б. Бадида ; вступ. ст. Н. П. Марченко. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2016. – 202 с. : іл. – (Серія "Культура в особах"). – С. 5–75.
  3. Наталя Забіла: на помежів‘ї епох : біографічна розвідка / Наталя Забіла: «З дітьми треба розмовляти так, щоб їм було і цікаво, і зрозуміло» [Текст] : біобібліогр. нарис / Нац. б-ка України для дітей ; [авт.-уклад.: Н. В. Загайна, О. М. Тімочка ; авт. вступ. ст. Н. П. Марченко ; наук. ред. Н. С. Дяченко]. – Київ : НБУ для дітей, 2015. – С. 4–24. – (Серія "Дитячі письменники України" ; вип. 5).
  4. Есенція людяності: нарис життя і творчості Бориса Комара / Н. П. Марченко // Борис Комар: "Найдорожчий маєте скарб – добру душу": біобібліогр. нарис / Національна бібліотека України для дітей ; авт.-уклад. Н. В. Загайна, О. М. Тімочка ; авт. літературознав. ст. Н. П. Марченко ; наук. ред. Н. О. Новікова ; літ. ред. О. А. Решетняк. – Київ : [б. в.], 2013. – 72 с. – (Дитячі письменники України; Вип. 4). – С. 4–29.
  5. Парость райського саду // Анатолій Качан: «Я ще не виписався як поет незабутніх дитячих вражень»: бібліогр. Нарис / держ. закл. «Нац. б-ка України для дітей» ; авт..-укл. Н. В. Загайна. – Київ : НБУ для дітей. – 64 с. Вип. 3. – (Серія «Дитячі письменники України»). – С. 4–16.
  6. Сонячний зайчик людської самотності [біограф. нарис] / Н. П. Марченко // Всеволод Нестайко: "Я все життя писав саме для дітей – писав з любов'ю, болем і тривогою": біобібліогр. нарис / авт.-уклад. Н. О. Гажаман ; авт. літературознав. ст. Н. П. Марченко ; наук. ред. Л. П. Каліберда. – Київ : [б. в.], 2011. – 96 с.: ілюстр. – (Дитячі письменники України; Вип. 2). – С. 4–33.
  7. Сила чистого голосу / Н. П. Марченко // Володимир Григорович Рутківський : "Яке то неймовірне щастя - бути просто людиною!": біобібліогр. нарис / Державний заклад "Національна бібліотека України для дітей" ; авт. вступ. ст. Н. П. Марченко ; бібліограф-уклад. Н. О. Гажаман. – Київ : [б. в.], 2009. – 78 с. : 1 портр. – (Дитячі письменники України). – С. 4–42.
СТАТТІ: 1. Книга для дітей як індикатор транскордонних взаємовідносин культур (на прикладі новітньої книги для дітей в Україні) / Н. П. Марченко // Historia kluczem do zrozumienia wspólczesnych relacji międzysąsiedzkich / redakcja naukowa Tertsa Maresz i Ratarzyna Grysińska-Jarmuła. – Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016. – S. 409–422.
  2. Продукування та адаптація до потреб користувача та пропагування біографічного знання бібліотеками України для дітей / Н. П. Марченко // Українська біографістика. – Київ, 2015. – Вип. 12. – С. 296–311.
  3. Новітня Шевченкіана на сайтах провідних бібліотек України для дітей / Н. П. Марченко // Українська біографістика. – 2014. – № 11. – C. 336–362.
  4. Засадничі принципи та тенденції формування вітчизняних електронних ресурсів, присвячених книзі для дітей і дитячому читанню / Н. П. Марченко // Наук. праці Держ. наук.-пед. б-ки України імені В.О.Сухомлинського. Вип. 4. Інтегрований галузевий інформаційний ресурс: стан, проблеми, перспективи створення та забезпеченння доступу: зб. наук. пр. / НАПН України Держ. наук.-пед. б-ки України імені В.О.Сухомлинського; наук. ред.: П.І.Рогова; та ін. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2014. – 597 с. – С. 367–375.
  5. «Лицо мира» в современной украинской биографической книге для детей / Н. П. Марченко // Берковские чтения – 2013. Книжная культура в контексте международных контактов: Материалы Междунар. науч. конф. (Минск, 16–17 мая 2013 г.). – Минск : ЦНБ НАН Беларуси; М.: ФГБУ науки НИЦ «Наука» РАН, 2013. – 496 с. – С. 242–245.
  6.Вітчизняні електронні ресурси, присвячені книзі для дітей і дитячому читанню: засадничі принципи та тенденції формування / Н. П. Марченко // Література. Діти. Час. Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. Вип. 4. – Рівне: Дятлик М., 2013. – 308 с. – С. 275–285.
  7. Биографика детства в Украине: поиск идентичности в диалоге поколений / Н. П. Марченко // Доклады Научного совета по проблемам чтения РАО / под ред. В. А. Лекторского ; Рос. акад. образования, Федер. гос. бюджет. учреждение науч. обслуживания Науч.-издат. центр «Наука» Рос. акад. наук, Гос. науч. пед. б-ка им. К. Д. Ушинского. – 2013. – Вып. 8 : Материалы Междунар. конф. «Чтение на просторах детства: опыт России и мира» (Москва, 14–15 нояб. 2013 г.). – С. 94–110.
  8. Вивчення життя і творчості Шевченка у школах України / Н. П. Марченко // Шевченківська енциклопедія : в 6 т. Т. 1 : А – В / НАН України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка ; редкол. : М. Г. Жулинський (гол.) [та ін.] ; передм. І. М. Дзюби. – К. : [б. в.], 2012. – 742 с. : фотоілюстр. – С. 625–632.
  9. Видання для дітей як соціокультурний чинник збереження та трансформації нації // Дитяча книга і промоція читання в Східній Європі6 зб. наук.-практ. ст. / упор. Емілія Огар. – Київ : Грані-Т, 2012. – 192 с., іл. – С. 95–106.
  10. Автобіографія дитинства у межах біографічного дискурсу / Н. П. Марченко // Українська біографістика. – 2012. – Вип. 9. – С. 90–109.
  11. «Текст для дітей» як форма самоусвідомлення та трансформації суспільства / Н. Марченко // Наукові праці НБУВ. – 2011. – Вип. 31. – С. 509–519.
  12. Соціокультурні стереотипи в новітній українській біографіці для дітей / Н. П. Марченко // Українська біографістика. – 2011. – Вип. 8. – С. 149–174.
  13. «Биография детства" : в научном поле биографики и круге детского чтения // Библиотечное дело. – 2011. – № 18. – С. 7– 13. – Бібліогр.: с. 13.
  14. Микола Павлович Дашкевич: визнаний і незнаний діяч української науки / Н. П. Марченко // Українська біографістика. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 81–102.
  15. Біографічна інформація у виданнях для дітей у контексті сучасних завдань біографістики // Українська біографістика. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 105–144.
  16. Дитинство як предмет дослідження біографічної науки / Н. П. Марченко // Наукові праці НБУВ. – Київ, 2010. – С. 508–519.
ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: Член редкол. зб. наук. праць: «Українська біографістика». Експерт Всеукраїнського рейтингу «Книжка року», член Великого журі Форуму видавців у Львові.