Укладачі і розробники проекту

БУРЯК Лариса Іванівна

Провідний науковий співробітник відділу теорії та методики біобібліографії
Інституту біографічних досліджень
Національної бібліотеки України
імені В.І. Вернадського

ТЕЛЕФОН, E-mail: (044) 288-13-84
  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ОСВІТА: Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка (нині – Київський національний університет імені Тараса Шевченка), історичний факультет, 1980; аспірантура Київського державного педагогічного інституту ім. О.М.Горького (нині – Київський національний педагогічний університет ім. Михайла Драгоманова), 1985; докторантура Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2010.
НАУКОВИЙ СТУПІНЬ: Доктор історичних наук, 2011
НАУКОВЕ ЗВАННЯ: Професор, 2013
ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: 1980–1999 – викладач, старший викладач, доцент кафедри Київського державного педагогічного інституту іноземних мов (нині – Київський національний лінгвістичний університет); 1999 – 2007 – завідувач кафедри суспільних наук Національної академії управління; 2011 – 2014 – завідувач відділу Українського інституту національної пам’яті; 2014 – 2016 – завідувач відділу Державної наукової установи “Енциклопедичне видавництво”. Викладала в університеті Альберти (Едмонтон, Канада), 1994 – 1995; брала участь у міжнародних програмах Центрально-Європейського університету (Будапешт, Угорщина), 2001 – 2004. З квітня 2016 р. – провідний науковий співробітник відділу теорії та методики біобібліографії Інституту біографічних досліджень.
ЗНАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ: Англійська
НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: Українська історіографія, історична фемінологія, студії пам’яті, теоретико-методологічні проблеми біографічних досліджень, жіноча біографіка.
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ В ГАЛУЗІ БІОГРАФІСТИКИ: Окремі видання :
  1. Шевченко-художник. Бібліографічний покажчик (1839 -2012). [Текст] : [у 2 т.] / [упоряд.: Н. І. Орлова, Л. І. Буряк, Б. А. Короленко ; ред. кол.: Стус Д. В. (голова) та ін.] ; Укр. ін-т нац. пам'яті, Нац. музей Тараса Шевченка. – К. : Пріоритети, 2013 - 2014.
  2. Національна та історична пам’ять: словник ключових термінів. – К. : Пріоритети, 2013. – 434.
  3. Київ у національній пам’яті. Колективна монографія / [Л.І. Буряк, Л.А.Ведмідь, І.Б. Гирич та ін.]. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2013. – 400 с.
  4. П. Я. Стебницький і Д. Л. Мордовець: на перехресті національних інтересів // Петро Стебницький в українському національному житті (до 150-річчя від дня народження): [монографія] / [Миронець Надія та ін. ; редкол.: О. О. Маврін (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – К. : [б. в.], 2013. – С. 135 – 149.
  5. Жінка в українському історичному наративі: автори, ідеї, образи (друга половина XIX – перша третина XX ст.) : монографія / Лариса Буряк. - К. : Національна академія управління, 2010. – 368 с.
  Статті:
  1. Гнат Павлович Житецький: біографічна інсталяція // Українська біографістика = Biographistica Ukrainica: зб. наук. праць Ін-ту біогр. дослідж. – Київ, 2017. – Вип. 15.
  2. Ментальний світ українського інтелектуала модерної доби: Гнат Житецький // Ейдос: Альманах теорії та історії історичної науки. – 2017. – Вип. 9 – С. 287 – 303.
  3. Три жіночі біографії в інтер’єрі покоління шістдесятників // Біографіка, біобібліографія та біографістика в науково-комунікаційному просторі незалежної України. Матеріали Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору» (Київ, 4 - 6 жовтня 2016).
  4. Жіноча біографіка як напрям наукових досліджень: традиції і сучасні репрезентації // Українська біографістика. – К., 2016. Вип. 13. – С. 10 – 27.
  5. Збірка “Minerva” як бібліографічна пам’ятка та історичне джерело // Соціум. Документ. Комунікація. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 1. – С. 74 - 88.
  6. Бібліографія в контексті енциклопедичних видань: теоретичний та практичний виміри // Наукові засади та теоретико-методологічні принципи створення сучасних енциклопедій: колективна монографія. – К. : Державна наукова установа “Енциклопедичне видавництво”, 2015. – С. 99 – 106.
  7. Послання великого інтелектуала [рец.: Ґєдройць Єжи “Автобіографія у чотири руки” / Упорядкування та післямова Кшиштофа Пом’яна. Пер. з польської Лесі Лисенко. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2015. – 408 с., 56 с. іл. (Сер. “Бібліотека спротиву. Бібліотека нації”)] // Українська біографістика. – К., 2016. Вип. 13. – C. 306 – 309.
  8. Реконструкція жіночих образів у контексті культурно-національних трансформацій мнемонічного просторуСпеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Збірка наукових праць до 80-річчя доктора історичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки Марії Федорівни Дмитрієнко / Відп. ред. Г. В. Боряк; Упорядник: В.В.Томазов. – К. : НАН України, Інститут історії України, 2015. – Число 26-27. – С. 25–39.
  9. Конструювання образу Тараса Шевченка як складової національної пам’яті // Національна та історична пам'ять. Зб. наук. праць. – К . : ДП «НВЦ «Пріоритети». - 2014. – Вип. 10. – С. 164-174.
  10. Психологізація як стратегія біографічного дослідження в український історіографії першої третини ХХ ст. Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки / Головний редактор В. Смолій; відповідальний редактор І. Колесник. – Вип. 8. – К.: Інститут історії України НАН України, 2014. – С. 95 – 113.
  11. Тарас Шевченко: варіативність образів у контексті історичних трансформацій // Українська біографістика: зб. наук. праць / Редкол.: Т. І. Ківшар та ін. К., Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. – 2014. – Вип. 11. – С. 118–134.
  12. Комеморативні практики у діяльності Історичної секції Всеукраїнської Академії наук // Національна та історична пам'ять. Зб. наук. праК. : ДП НВЦ «Пріоритети», 2012. – Вип. 2. – С. 109 – 126.
  13. Образ В.Б. Антоновича у контексті комеморативних практик ХХ століття // Національна та історична пам'ять. Зб. наук. праК. : ДП НВЦ «Пріоритети», 2012. – Вип. 3. – С. 345 – 371.
  14. Моделі національної пам’яті в українській історіографії 1920-х років: пошук компромісу та спроби адаптації // Національна та історична пам'ять: Зб. наук. праць. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2012. – Вип. 5. – С. 3 – 14.
  15. Пам'ять про Михайла Грушевського у спогадах його сучасників: штрихи до просопографічного портрету людини, політика, вченого // Наукові записки з української історії: Зб. наук. ст. – Переяслав – Хмельницький, 2012. –- Вип. 32. – С. 220 – 225.
  16. Жіноча біографістика в українській історіографії (друга половина ХІХ – перша третина ХХ ст.) // Спеціальні історичні дисципліни: генеалогія і геральдика. – К. : НАН України. Інститут історії України, 2010. – Вип. 16. - С. 6 – 16.
  17. Жіночі спогади у виданнях ВУАН як фемінологічна компонента української історіографії // Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції молодих учених, присвяченої 65-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній Війні (22–23 квітня 2010 р.) / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. К., 2010. – Вип. ІІІ. – Ч. 4. - С. 51 – 53.
ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: Заступник головного редактора збірника наукових праць Інституту біографічних досліджень „Українська біографістика”, голова редакційно-видавничої ради НБУ ім. В. І. Вернадського.