Укладачі і розробники проекту

ЯКУБЕЦЬ Олександр Анатолійович

науковий співробітник відділу теорії та методики біобібліографії Інституту біографічних досліджень

Національної бібліотеки України

імені В.І. Вернадського

ТЕЛЕФОН, E-mail: (044) 288-1384
   
ДАТА І МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ: 12.09.1972, м. Корець, Рівненська обл., Україна
ОСВІТА: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ), історичний факультет, 1994
НАУКОВИЙ СТУПІНЬ: кандидат історичних наук, 2017
НАУКОВЕ ЗВАННЯ:  
ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: 1994–1998 – вчитель історії та правознавства у загальноосвітній школі, Рівненська обл.; 1998–2002 – автор (сценарист та режисер) передачі та кореспондент служби новин телеканалу «Рівне-1», кореспондент, оглядач газети «Рівне вечірнє», головний редактор суспільно-політичної газети «Демос» та молодіжної газети «Бомба» (всі – м. Рівне); 2002–2007 – оглядач, випускаючий редактор Газетного комплексу «Інтернет-медіа» (м. Київ); 2008–20013 – головний редактор видавництва «АВК-Росток», журналу та сайту «Автотурист» (всі – м. Київ); 2013–2016 – науковий редактор, завідувач редакційно-видавничого відділу Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво» (м. Київ)
ЗНАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ: Англійська, польська
НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: Біографістика, мемуаристика, україніка, методологія укладання та видавництва універсальних та біографічних словників та енциклопедій, електронні бази даних, систематизація та впорядкування біографічної інформації, наукове та літературне редагування, історія України радянського періоду, проблематика політичних еліт
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ В ГАЛУЗІ БІОГРАФІСТИКИ: Статті:
  1. Остання барикада: Володимир Щербицький під час «перебудови» // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Збірник статей. – Вип. 21, спеціальний: Матеріали «круглого столу» «Горбачовська «перебудова»: український контекст (до 30-річчя проголошення курсу)» (м. Київ, Інститут історії України НАН України, 21 травня 2015 р.). – К., 2016. – С. 12–27.
  2. Володимир Щербицький та перебудова: дещо про причини політичного довголіття // Spheres of Culture. – Lublin, 2015. – Vol. X. – P. 273–286.
  3. М. Хрущов та В. Щербицький: Конфлікт на фоні боротьби радянських еліт (перша половина 1960-х рр.) // Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць – К., 2015. – Вип. 95. – С. 413–419.
  4.Wołodymyr Szczerbyćkyj i źródła archiwalne do opracowania jego biografii politycznej // Przegląd archiwalny Instytutu pamięci narodowej. – T. 8. – Warszawa, 2015. – S. 79–89.
  5. Володимир Щербицький та його кадрова політика: спроба аналізу // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 35. – С. 276–286.
  6. Мемуари та інтерв’ю як джерела вивчення біографії В. В. Щербицького // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. – Серія 6. Історичні науки: зб. наук. пр. – Вип. 11. – К., 2014. – С. 270–281.
  7. Щербицький та ідеологія: до питання щодо причин «маланчуківщини» // Український історичний журнал. – К., 2014. – №5. – С. 107–125.