Укладачі і розробники проекту

МІЩУК Сергій Миколайович

провідний науковий співробітник Інституту біографічних досліджень

Національної бібліотеки України

імені В.І. Вернадського

ТЕЛЕФОН, E-mail: (044) 288-13-84
  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ДАТА І МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ: 04.11.1951, с. Березовка Межирічського р-ну, Рівненської обл., Україна
ОСВІТА: Чернівецький державний університет (нині – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича), історичний факультет, 1974
НАУКОВИЙ СТУПІНЬ: Доктор історичних наук, 2010
НАУКОВЕ ЗВАННЯ: Професор, 2012
ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: 1974-1978, 1984–1994 – вчитель історії у загальноосвітніх школах, Житомирська обл., м.Житомир; 1978 – 1984 – старший науковий співробітник Житомирського краєзнавчого музею; 1999-2007 – викладач, доцент Міжнародного науково-технічного університету (нині - Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая). 2007-2014 – доцент, професор кафедри всесвітньої історії Житомирського державного університету імені Івана Франка. З 2014 р. – провідний науковий співробітник відділу теорії та методики біобібліографії Інституту біографічних досліджень НБУ ім. В.І. Вернадського.
ЗНАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ: Французька, польська
НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: Біографіка, біобібліографія, книгознавство, бібліотекознавство, історія України
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ В ГАЛУЗІ БІОГРАФІСТИКИ: Окремі видання :
  1. Вітчизняні ресурси біографічної та біобібліографічної інформації: проблеми формування й використання : колективна монографія / [В. І. Попик (кер. проекту), Н. І. Любовець, О. М. Яценко, С. М. Ляшко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського – Б.м.: Київ, 2016. – 272 c. (у співавт.)
  Статті:
  1. Студії Петра Абрамовича (1881-1944) із історії Української революції 1917-1921 рр. на Волині / С.М. Міщук, К.С. Мацелюх // Українська біографістика : зб. наук. праць. – К. : НБУВ, 2017. – Вип.15. – С. 248-263.(у співавт.)
  2. Інформацйіні ресурси регіональної біографіки обласних універсальних наукових бібліотек України / С.М. Міщук, Г.А. Міщук // Українська біографістика : зб. наук. праць. – К. : НБУВ, 2016. – Вип.14. – С. 263-276. (у співавт.)
  3. Документи О.А. Фотинського у фондах Інституту рукопису НБУВ та їхня джерелознавча роль у дослідженнях з біографістики та біобібліографістики Волині» / С.М. Міщук, Г.А. Міщук // Рукописна та книжкова спадщина України. – К. : НБУВ, 2015. – Вип.19. – С. 299-317. (у співавт.)
  4. Волинь в біографії і творчості Павла Тутковського (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / С.М. Міщук, Г.А. Міщук // Українська біографістика : зб. наук. праць. – К. : НБУВ, 2015. – Вип.12. – С. 148-162. (у співавт.)
  5. Вчені Ніжина – археографи та книгознавці (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / С.М. Міщук // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України: Науково-практичний збірник – К., 2011. - №1(57). – С.153 – 158.
  6. М.І. Лілєєв та Є.В. Пєтухов – книгознавці, археографи рукописних пам’яток / С.М. Міщук // Історичні студії Волинського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – Вип. 4. – С.46-51.
  7. Внесок професорів Харківського університету в дослідження рукописно-книжкових памяток України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / С.М. Міщук // Волинські історичні записки: Збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2010. – Т.4. – С.4 – 11.
  8. В. Качановський – дослідник слов’янської рукописної спадщини / С.М. Міщук // Проблеми слов’янознавства - Львів, 2009. – Вип. 58. – С.36-40.
  9. Софія Олексіївна Щеглова (1886-1965) – дослідник рукописно-книжної спадщини Катеринославського обласного музею імені О.М.Поля та Київського промислово-мистецького музею / С.М. Міщук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Історичні науки. – Луцьк, 2009. – №13. – С.321-326.
  10. Одесі дослідники – книгознавці та археографи (друга половина ХІХ – 10-ті роки ХХ ст.) / С.М. Міщук // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України: Науково-практичний збірник. – К., 2009. - №2(49). – С.128 – 133.
  11. Ю.Й. Сіцінський та І.М. Каманін як дослідники рукописних книг Подільського давньосховища (1904-1907) / С.М. Міщук, С.О. Булатова // Архіви України: Науково-практичний журнал. – К., 2009. - №1-2 (263). – С.221-234. ( у співавт.)
  12. Олександр Ристенко Васильович (1880-1915) – археограф та книгознавець / С.М. Міщук // Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету (Волинський національний університет імені Лесі Українки). – Луцьк, 2008. – Вип.15. – С.37 – 42.
  13. М.Н. Сперанський – бібліограф та палеограф, досліднк слов’янської рукописної книги з бібліотеки Історико-філологічного інституту князя Безбородька в Ніжині / С.М. Міщук // Література та культура Полісся. – Вип. 42: Спадщина М.Гоголя та проблеми вітчизняної і світової історії, філології та культури у сучасній інтерпретації / Відп. ред. і упорядник Г.В.Самойленко. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2008. – С.247 – 257.
  14. Книжкові пам’ятки Подільського історико-археологічного товариства в науковій спадщині Ю.Й. Сіцінського / С.М. Міщук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету: Історичні науки. - Кам’янець-Подільський: Оніюм, 2008. – Т.18: На пошану професора В.С.Степанкова. – С.167-175.
  15. Внесок галицьких вчених в дослідження рукописних книг та стародруків: друга половина ХІХ – початок ХХ ст. / С.М. Міщук // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових статей. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. - Чернівці: Рута, 2008. – Вип.378-379. - С.182 – 186.
  16. Археографічно-бібліографічна школа В.М.Перетца (1907-1914) / С.М. Міщук // Історіографічні дослідження в Україні / Голова редколегії В.А.Смолій; відп. ред. О.А.Удод. – К.:НАН України. Ін-т історії України, 2008. – Вип.18. – С.47-58.
  17. Орест Оксентійович Фотинський (1862-1931) та його внесок у збирання, охорону та дослідження волинських книжкових старожитностей / С.М. Міщук // Наукові записки. Історичні науки. – Острог: Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2008. – Вип.10. – С.95 – 105.
  18. П.М. Попов як бібліограф рукописів та стародруків Волині / С.М. Міщук // Рукописна та книжкова спадщина України – К., 2007. – Вип. 12. – С. 277-309.
ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: Член редколегій збірників наукових праць “Українська біографістика”, “Рукописна та книжкова спадщина України”. Член Українського біографічного товариства.