ПРО ПРОЕКТ

«Український національний біографічний архів» (УНБА) – електронний науково-інформаційний ресурс, формування якого започатковано Інститутом біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (ІБД НБУВ) на базі нагромаджених ним електронних баз історико-біографічних даних та біобібліографії. УНБА є оригінальним вітчизняним інформаційним продуктом, відкритим в основній своїй частині для вільного доступу користувачів.
Метою укладачів УНБА є створення фундаментального вітчизняного науково-інформаційного ресурсу, який інтегрував би вивірену інформацію про діячів України минулих часів і слугував би зростаючим інформаційним потребам сфер освіти, науки, культури, державного управління, завданням репрезентації України у світі.

Детальніше...

ІСТОРИКО-БІОГРАФІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
в Україні та світі

Піднесення суспільного інтересу до біографічного знання є характерною рисою сучасного культурного розвитку в усьому світі і в Україні. Біографічній інформації - як про визначні й менш відомі постаті минулого, так і про наших сучасників - відомих політиків, діячів науки, освіти і культури, представників ділових еліт - належить все більш помітне місце у соціальних комунікаціях: в діяльності інститутів освіти і виховання, культури; у видавничій роботі, засобах масової інформації, особливою мірою - у формуванні й функціонуванні електронних інформаційних ресурсів: відкритих баз даних і архівів, цифрових бібліотек, соціальних мереж. 

Детальніше...

Біографістика та суміжні наукові дисципліни

Метою науково-інформаційного проекту «Український національний біографічний архів» окрім подання біобібліографічних матеріалів по персоналіях співвітчизників є ознайомлення спеціалістів та широкого кола шанувальників української історії й культури з теорією і практикою біографічних досліджень, методичними питаннями збору, систематизації і поширення історико-біографічної інформації. Зазначені проблеми розробляє біографістика – спеціальна історична дисципліна і галузь історичної науки, яка досліджує історію розвитку, теоретико-методологічні, методичні, джерелознавчі та практично-прикладні проблеми біографічних досліджень,

Детальніше...