Світленко С. І. Дмитро Яворницький

Світленко С. І. Дмитро Яворницький

 СВІТЛЕНКО С. І. ДМИТРО ЯВОРНИЦЬКИЙ: ВЧЕНИЙ ТА ПЕДАГОГ В УКРАЇНСЬКОМУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОМУ СПІВТОВАРИСТВІ. – Д. : Вид-во «Ліра», 2015. –312 с.

 

 Монографія стосується діяльності Д. І. Яворницького як вченого і педагога в українському науковому співтоваристві, яке представляло складну науково-освітньо-культурну мережу індивідуальних та колективних зв’язків, контактів, комунікацій, структур, інституцій, вертикальних і горизонтальних ліній взаємодії.   Ця своєрідна уявна і водночас цілком реальна інтелектуальна спільнота об’єднувалася, насамперед, вічними загальнолюдськими та національними цінностями, стала виявом формування та становлення українського громадянського суспільства і української модерної нації.