Біографічні видання

Професор Андрій Введенський : монографія / [І. Н. Войцехівська та ін. ; наук. ред. І. Н. Войцехівська] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2013. - 175 с. : фот. - (Серія "Історики Київського університету: історіографія персоналій").

У другій книзі серії висвітлено життя та наукову діяльність українського історика, джерелознавця, документознавця, педагога, одного з фундаторів школи документалістики в Київському університеті Андрія Олександровича Введенського (1891-1965). На основі віднайдених нових вітчизняних і зарубіжних джерел реконструйовано життєвий шлях вченого, укладено нову бібліографію його наукових праць, презентовано писемні та іконографічні документи з родинного архіву вченого, визначено роль і місце науковця в українській історіографії.