Біографічні видання

Лідія Платонівна Деполович (1869 – 1943) : (біобібліогр.покажч.) / упоряд. і вступ. стаття Н. М. Халімон, С. М. Спутай; наук. ред. О. Б. Коваленко; бібліогр. ред. О. М. Устіннікова. – Чернігів : Десна Поліграф, 2017. – 32 с. – 150 пр. – («Відомі особистості Куликівщини» ; Вип. 1).

У біобібліографічному покажчику вміщена біографія Лідії Платонівни Деполович, педагога першої половини ХХ століття з Чернігівщини, автора різноманітних видань букварів, методик з навчання грамоти та зібрана інформація про її підручники, методичні посібники, документи, публікації про Л.П. Деполович. Видання розраховане на бібліотекарів, істориків, краєзнавців. 

 Повний текст