Біографічні видання

Гирич Ігор. Михайло Грушевський: Конструктор української модерної нації. – К. : Смолоскип, 2016. – 840 с. 

У книзі знаного грушевськознавця Ігоря Гирича надруковані його найголовніші праці про життя та діяльність великого історика і громадсько-політичного діяча – Михайла Грушевського, написані у 1990-х – 2010-х роках. Статті згруповано у шість рубрик-розділів : архівна спадщина М. Грушевського; суспільно-політичні погляди і науково-організаційна діяльність; громадсько-політична діяльність; історія написання окремих творів; уколі сучасників; рецензії і полеміка. Наголос у студіях зроблено на суспільно-політичний аспект діяльності історика, його внеску в ідеологію українського руху кінця ХІХ – початку ХХ ст. Видання призначається для науковців, студентів і всіх, хто цікавиться історією.  

 Повний текст