Біографічний рейтинг - 2019

на головну

Наші експерти:

Александрова Галина Андріївнадоктор філологічних наук, науковий співробітник Відділу теорії та методики біобібліографії Інституту біографічних досліджень НБУВ, головний редактор часопису "Дивослово".
Березівська Лариса Дмитрівначлен-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, директор Державної науково-педагогічної бібліотеки імені В. О. Сухомлинського НАПН України (Київ).
Бірюкова Ірина ОлександрівнаГенеральний директор Одеської національної наукової бібліотеки, Член Української бібліотечної асоціації (м. Одеса).
Бочковська Валентина Григорівнадиректор Музею книги і друкарства України (Київ).
Бруй Оксана Миколаївнадиректор Науково-технічної біблоітеки ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Президент Всеукраїнської громадської організації "Українська бібліотечна асоціація" (Київ).
Буряк Лариса Іванівнадоктор історичних наук, провідний науковий співробітник Відділу теорії та методики біобібліографії Інституту біографічних досліджень НБУВ. Голова редакційно-видавничої ради НБУВ (Київ).
Воскобойнікова-Гузєва Олена Вікторівнадоктор наук із соціальних комунікацій, завідувач кафедри бібліотекознавства та інформології Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка. Член Президії Української бібліотечної асоціації (Київ).
Гирич Ігор Борисовичдоктор історичних наук, завідувач відділу Інституту української археографії та джерелознавства імені М. Грушевського НАНУ. Член-кореспондент УВАН (США), дійсний член НТШ (Київ).
Горобець Сергій Михайловичкандидат історичних наук, головний спеціаліст із міжрегіональних питань Українського інституту національної пам‘яті (м. Чернігів).
Грабовський Володимир Семеновичмузикознавець, культуролог, краєзнавець, голова Дрогобицької організації Національної спілки Композиторів України, голова Конгресу української інтелігенції Дрогобиччини, член Президії Всеукраїнського громадського об‘єднання «Бойківське етнологічне товариство» (м. Дрогобич).
Демченко Тамара Павлівнакандидат історичних наук, доцент, заслужений працівник освіти України, член Національної спілки краєзнавців України та Українського біографічного товариства (м. Чернігів).
Добко Тетяна Василівнадоктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник, завідувач відділу науково-бібліографічної інформації Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Член НСП України (Київ).
Загуменна Віра Вікторівнакандидат педагогічних наук, професор, професор Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Заслужений працівник культури України. Голова секції з бібліотечно-інформаційної освіти Української бібліотечної асоціації (Київ).
Іваницька Світлана Григорівнадоктор історичних наук, професор, завідувачка кафедри публічного управління, права та соціогуманітарних дисциплін Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій, член Українського біографічного товариства (м.Запоріжжя).
Ільницький Василь Івановичдоктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії України Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, член Національної спілки краєзнавців України (м. Дрогобич).
Кіраль Сидір Степановичдоктор філологічних наук, професор, завідувач відділу національної бібліографії Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, заслужений діяч науки і техніки України, член ради Міжнародної асоціації україністів (Київ).
Кралюк Петро Михайловичфілософ, письменник, публіцист. Доктор філософських наук, заслужений діяч науки і техніки України, професор, проректор з навчально-наукової роботи Національного університету «Острозька академія» (м. Острог).
Куделко Сергій Михайловичкандидат історичних наук, професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, директор Центру краєзнавства Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, директор Центру краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька, член-кореспондент Санкт-Петербурзької Академії наук та мистецтв (м. Харків).
Лиман Ігор Ігоровичдоктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії та філософії, координатор міжнародної діяльності Бердянського державного педагогічного університету, заслужений працівник освіти України (м. Бердянськ).
Ляшко Світлана Миколаївнакандидат історичних наук, провідний науковий співробітник Відділу теорії та методики біобібліографії Інституту біографічних досліджень НБУВ. Член Українського біографічного товариства (Київ) та Запорізького наукового товариства імені Я. П. Новицького (м. Запоріжжя).
Матяш Ірина Борисівнанауковець у галузі історії дипломатії, архівознавства, біографістики, джерелознавства. Доктор історичних наук, професор. Заслужений діяч науки і техніки України. Член Національної спілки журналістів України. Голова правління громадської організації «Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин» (Київ).
Менжулін Вадим Ігоровичдоктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії та релігієзнавства Національного університету "Києво-Могилянська академія" (Київ).
Окаринський Володимир Михайловичкандидат історичних наук, доцент кафедри історії України, археології та спеціальних галузей історичної науки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, член Міжнародної асоціації гуманітаріїв (м. Тернопіль).
Павленко Сергій Олеговичжурналіст, публіцист, історик-мазепознавець, краєзнавець, шеф-редактор наукового журналу «Сіверянський літопис». Заслужений журналіст України (м. Чернігів).
Павлишин Олег Йосифовичкандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського Львівського національного університету імені Іван Франка, доцент Українського Вільного Університету у Мюнхені, старший науковий співробітник Інституту історичних досліджень ЛНУ імені І. Франка (м. Львів).
Палієнко Марина Геннадіївнадоктор історичних наук, професор, завідувач кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Член Наукової колегії Центрального державного архіву зарубіжної україніки, Товариства «Українська бібліотека імені Симона Петлюри у Парижі» (Київ).
Піскун Валентина Миколаївнадоктор історичних наук, завідувач відділом джерелознавства новітньої історії України Інституту української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського НАН України (Київ).
Посохов Сергій Івановичдоктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історіографії, джерелознавства та археології історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразін, директор Східно-регіонального відділу Центру пам’яткознавства НАН України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, член правління Всеукраїнської спілки краєзнавців (м. Харків).
Саган Олександр Назаровичдоктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту філософії ім. Г. Сковороди НАН України. Віце-президент Української Асоціації релігієзнавців, член Центрального правління Українського Біблійного Товариства (Київ).
Сарнацький Олександр Петровичдоктор історичних наук, доцент, професор кафедри міжнародних економічних відносин Запорізького національного технічного університету (м. Запоріжжя).
Семків Ростислав Андрійовичкандидат філологічних наук, доцент кафедри літературознавства Національного університету "Києво-Могилянська академія", директор видавництва "Смолоскип",. член Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка та Українського ПЕН (Київ).
Тимошик Микола Степановичдоктор філологічних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України, завідувач Кафедри видавничої справи та мережевих видань Факультету журналістики і міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв, Член Національної спілки журналістів України. Член Національної спілки письменників України. Голова Фундації імені митрополита Іларіона (Огієнка) (Київ).
Тихолоз Богдан Сергійовичдиректор Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка, кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та практики журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. Член Національної спілки журналістів України (м. Львів).
Томазов Валерій В’ячеславовичкандидат історичний наук, завідувач сектору генеалогічних та геральдичних досліджень Інституту історії України НАН України, старший науковий співробітник Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Заслужений працівник культури України. Дійсний член Українського геральдичного товариства, член-кореспондент Міжнародної академії генеалогії (Франція), член правління Київської міської організації Національної спілки краєзнавців України (Київ).
Тригуб Олександр Петровичдоктор історичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Чорноморського національного університету імені Петра Могили, Голова Миколаївської обласної організації Національної спілки краєзнавців України, член Правління НСКУ (м. Миколаїв).
Хмарський Вадим Михайловичдоктор історичних наук, професор, проректор Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, голова одеського осередку Українського історичного товариства (м. Одеса).
Чухліб Тарас Васильовичдоктор історичних наук, провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України, директор Науково-дослідного інституту козацтва імені Степана Бандери. Головний редактор наукового щорічника «Український історичний збірник» (Київ).