Біографічний рейтинг - 2019

на головну

ЗАСАДИ
щорічного Всеукраїнського бібліотечного «Біографічного Рейтингу»

 1. Щорічний Всеукраїнський бібліотечний «Біографічний Рейтинг» (далі – РЕЙТИНГ) започатковано з нагоди 100-літнього ювілею Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та 25-ліття від дня заснування Інституту біографічних досліджень НБУВ задля популяризації доробку в галузі біографістики, біографіки ті біобібліографії вчених, краєзнавців і бібліологів України.
 2. Засновником РЕЙТИНГУ є Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.
 3. Мета РЕЙТИНГУ – виявлення та популяризація наукових біографічних видань, які з різних причин нині доступні лише обмеженому колу читачів, що є несправедливим як щодо авторів та їхньої праці, так і щодо користувача, позбавленого змоги задовольнити інформаційні потреби.
 4. До участі в РЕЙТИНГУ допускаються біографічні видання, видрукувані в Україні українською мовою упродовж календарного року[1], що передує РЕЙТИНГУ, й такі, що відповідають вимогам, викладеним у пп. 5, 12 даних Засад. Відбір відбувається за номінаціями: «Життєпис», «Персональний покажчик», «Збірник біобібліографічних матеріалів», «Джерела біографії (автобіографія, мемуари, листування)», «Довідкові біографічні видання», «Дослідження з теорії та методики біографістики», «Колективний портрет».
 5. «Довгий список» РЕЙТИНГУ формується на основі пропозицій, наданих виключно бібліотечними установами України, та охоплює біографічні видання, наявні у їхніх фондах і такі, що відповідають пп. 4, 12 цих Засад. Процедури добору до «Короткого списку» та визначення фіналістів РЕЙТИНГУ викладені у пп. №№ 9–12 цих Засад.
 6. «Довгі списки» РЕЙТИНГУ оприлюднюються на сторінці РЕЙТИНГУ, сайті Інституту біографічних досліджень НБУВ та електронних ресурсах партнерів у зручних для користувача форматах і повноті (обкладинка, опис, анотація; зміст і окремі показові уривки; повнотекстова версія), узгодженій із автором. Усі бажаючі мають змогу підтримати своїх обранців рецензіями, відгуками, фото- та відео-звітами про заходи, пов‘язані з промоцією даних видань на платформах РЕЙТИНГУ та інших площадках у соціальних мережах.
 7. «Короткі списки» та фіналістів РЕЙТИНГУ визначають Експерти РЕЙТИНГУ у складі не менше 25 осіб із числа провідних фахівців з біографіки, біографістики та інших споріднених історичних дисциплін країни, чия актуальна діяльність прямо пов‘язана зі створенням, аналізом, рецензуванням і поширенням біографічного знання.
 8. Видання-фіналісти відзначаються відповідними дипломами. Видання «Короткого списку» відзначаються сертифікатами «Учасник ТОП-10». Окремим дипломом відзначається видання – переможець відкритого голосування у мережі Фейсбук. Відзнаки вручаються авторам, видавництву або їхньому представникові. РЕЙТИНГ передбачає також можливість відзначення окремих видань галузевими інституціями, громадськими організаціями, видавцями та приватними особами.
 9. «Короткі списки» РЕЙТИНГУ (десятки кращих видань за номінаціями) формуються шляхом математичного обрахунку спільного результату по кожній позиції після аналізу, відбору та ранжування «Довгих списків» у межах номінацій кожним Експертом РЕЙТИНГУ.
 10. Видання «Короткого списку» Експерти оцінюють за такими критеріями:
  • якість розкриття теми (актуальність, новизна, авторитетність, глибина та повнота, доцільність розкриття та наведення фактів, обгрунтованість узагальнень та інтерпретацій);
  • якість подання інформації (дотримання вимог заявленого жанру, мова, логіка і спосіб викладу, композиція, апарат видання, шрифтові, текстові та графічні виділення, світлини тощо).
 11. Видання, що увійшли до «Коротких списків» РЕЙТИНГУ також беруть участь у відкритому голосуванні у мережі Фейсбук. Переможець відзначається окремим дипломом.
 12. Інститут бере на себе зобов‘язання промоції творів-переможців у межах провідних книжкових і бібліотечних форумів країни, у фаховій періодиці та ЗМІ, підтримки їх просування на видавничому ринку (при бажанні авторів).
 13. Зміни до Засад вносяться консенсусним рішенням Засновника та Експертів РЕЙТИНГУ.