Біографічний рейтинг - 2020
З нагоди 70-літнього ювілею
від дня народження Віталія Сергійовича Чишка та 30-річчя незалежності України продовжується «Біографічний рейтинг» з метою виявлення та популяризації доробку в галузі біографістики та біографіки вчених, краєзнавців і бібліологів України

Життєписи

Колективна біографія

Джерела біографії

Бібліографія та довідкові біографічні видання

Повний список

Лауреати

Бібліографічний опис
(Життєписи: видання, присвячені окремій персоналії)
Місто видання

Агєєва Н., Друг О. Київські адреси Михайла Врубеля / автори-упорядники Наталія Агеєва, Ольга Друг. Київ : ВД "Антиквар", 2020, 120 с.: іл.

Анотація

Київ 1001 1001 1001 1001

Анатолій Трембіцький: історик, педагог, особистість... [Текст] / О. М. Завальнюк, А.Г. Філінюк, Л. А. Іваневич та ін. - Хмельницький : Мельник А. А., 2020. - 317 с. : фото.

Анотація

Хмельницький 1002 1002 1002 1002

Богдан Антків : Маестро з династії диригентів / упорядники: М. Пінковська-Свято, З. Антків. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2019. 312 с.

Анотація

Київ 1003 1003 1003 1003

Василь Якович Тацій : до 80-річчя від дня народження та 55-річчя наук.-пед. і громад. діяльності / Нац. акад. наук України, Нац. акад. правових наук України , упоряд. Олександр Віталійович Петришин, Владислава Станіславівна Батиргареєва, Вячеслав Іванович Борисов , відп. за вип. Олександр Віталійович Петришин. – Харків : Право, 2020. – 160, [2] с. – (Біографія і бібліографія вчених-правознавців).

Анотація

Харків 1004 1004 1004 1004

Гирич І. В’ячеслав Липинський: хлібороб і жовнір (Співвідношення демократичного і консервативного в його історіософії) / Ред. кол.: Г. Папакін (голова), В. Брехуненко, Д. Бурім, Вас. Даниленко, М. Капраль, О. Маврін, Ю. Мицик, В. Піскун, В. Потульницький, В. Старков, Я. Федорук. ‒ Київ , 2019. ‒ 312 с.

Анотація

Київ 1005 1005 1005 1005

Зубарєва Олена Візіонер. Філя Жебровська [Текст] / Олена Зубарєва, Юлія Слинько. - Київ : Бурда-Україна, 2020. - 367 с. : фот.

Анотація

Київ 1006 1006 1006 1006

Коломієць Р. Гнат Хоткевич / Р. Коломієць. ­- Харків : Фоліо, 2019. - 121 с. : іл.

Анотація

Харків 1007 1007 1007 1007

Коломієць Р. Лесь Курбас [Текст] / Ростислав Коломієць. - Харків : Фоліо, 2020. - 119, [6] с. : фот. - (Знамениті українці).

Анотація

Харків 1008 1008 1008 1008

Коляда І. Соломія Крушельницька [Текст] / Ігор Коляда. - Харків : Фоліо, 2020. - 119, [6] с. : фот. - (Знамениті українці). - Бібліогр.: с. 119-[120].

Анотація

Харків 1009 1009 1009 1009

Краснящих А. Шолом-Алейхем [Текст] / Андрій Краснящих , [пер. з рос. В. Верховня]. - Харків : Фоліо, 2020. - 120, [5] с. : фот. - (Знамениті українці).

Анотація

Харків 1010 1010 1010 1010

Кужавська Є. Зеров. Поховальний промовець : роман / Є. Кужавська. – Харків : Фоліо, 2020. – 188 с. – (Мистецькі біографії).

Анотація

Харків 1011 1011 1011 1011

Кушерець В. І. Апостол правди і науки : (до 175-річчя від дня народж. І. Пулюя) / Кушерець В., Шендеровський В. – Київ : Знання України, 2020. – 93 с.

Анотація

Київ 1012 1012 1012 1012

Маньгора Т. В. Політико-правові погляди А. І. Яковліва : монографія / Таміла Василівна Маньгора. – Вінниця : Нова книга, 2020. – 183, [1] c.

Анотація

Вінниця 1013 1013 1013 1013

Марченко О. Павленко Яків Трохимович: садівник і підприємець [Текст] / Ольга Марченко. - Городище : Ред. район. газети "Вісник Городищини", 2020. - 146 с. : іл.

Анотація

Городище 1014 1014 1014 1014

Мащенко С.Т. Апологія Пантелеймона Куліша [Книга] : монографія / Станіслав Мащенко. – Чернігів : Десна Поліграф, 2020. – 127, [1] с. – Бібліогр.: с. 122-127.

Анотація

Чернігів 1015 1015 1015 1015

Небесна Сотня. Герой України Анатолій Жаловага / Авт.-упорядн. Олег Полянський, Руслана Труба. – 2-ге вид. – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2020. – 16 с.

Анотація

Львів 1016 1016 1016 1016

Пантелеймон Куліш: рефлексія з відстані у 200 років [Текст] : колект. монографія / [Л. І. Шевченко та ін. , наук. ред.: Л. І. Шевченко] , Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Росовецький-Гіндич О. С., 2020. - 199 с.

Анотація

Київ 1017 1017 1017 1017

Пучков А. Візантійські склепіння Юліана Кулаковського: Київські контексти. Київ : Дух і Літера, 2020. 336 с.

Анотація

Київ 1018 1018 1018 1018

Росовецький С. Шевченко. Сучасна біографія. — Київ: ДУХ І ЛІТЕРА, 2020. — 472 с.

Анотація

Київ 1019 1019 1019 1019

Степовик Д. Між Україною й Америкою: графіка і малярство Василя Лопати [Текст] / Дмитро Степовик , НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Максима Рильського. - Київ : Кліо, 2020. - 300, [56] с. : іл., кольор. іл. - Бібліогр.: с. 288-296, с. 299-[301].

Анотація

Київ 1020 1020 1020 1020

Ткаченко В. Володимир Івасюк. Життя. Творчість. Кохання. Таємниці загибелі / В. Ткаченко, І. Коляда. – Київ, Івано-Франківськ : Фоліант, 2020. – 95 с.

Анотація

Київ, Івано-Франківськ 1021 1021 1021 1021

Токмань Г. Українська версія художнього екзистенціалізму: Б.-І. Антонич, В. Свідзінський, Т. Осьмачка в європейському контексті [Текст] : [монографія] / Ганна Токмань. - Київ : Міленіум, 2020. - 478 с.

Анотація

Посилання

Київ 1022 1022 1022 1022

Филипчук Олександр Забутий святий: Князь Володимир Великий між Сходом та Заходом, наукове видання. – Київ : Laurus, 2020. – 584 с.: іл., табл.

Анотація

Київ 1023 1023 1023 1023

Шаповал А. Володимир Миколайович Перетц як вчений-українознавець, дослідник рукописної та книжкової спадщини у світлі епістолярних джерел : монографія / Андрій Шаповал, відп. ред. Л. А. Дубровіна. – Київ: Шаповал А.: Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2020. – 596 c.

Анотація

Посилання

Київ 1024 1024 1024 1024

Шаповал Ю. Партійний «націоналіст». Парадокси Петра Шелеста / Юрій Шаповал. – Львів: Видавництво Анетти Антоненко, Київ: Ніка-Центр, 2020. – 216 с.

Анотація

Львів, Київ 1025 1025 1025 1025

Якимов А.К 95-летию со дня рождения : науч.-информ. издание / под ред. Ф.В. Новикова и А.А. Якимова. – Днепр : Лира, 2020. – 291, [1] с. : портр., ил.

Анотація

Дніпро 1026 1026 1026 1026

Яневський Д. Грушевський. Скоропадський. Петлюра [Текст] / Данило Яневський. - Харків : Фоліо, 2020. - 794, [1] с. : іл. - (Великий науковий проект).

Анотація

Харків 1027 1027 1027 1027