Наукові напрями: жіноча біографіка

Л.І. Буряк,
провідний науковий співробітник
відділу теорії та методики біобібліографії
Інституту біографічних досліджень НБУВ,
доктор історичних наук

Жіноча біографіка – міждисциплінарний науковий напрям, який інтегруючи різні знання (історичні, культурологічні, літературознавчі, психологічні, просопографічні), орієнтований на вивчення соціокультурного розмаїття біографій жінок1. Жіноча біографіка постає невід’ємною та органічною складовою біографіки в цілому і водночас має характерні риси, передбачає наявність і практичне застосування відповідної методології та термінології, котрі зумовлюють її специфіку та статусність в залежності від суспільних і культурних трансформацій. Однією з особливостей є актуалізація соціологічної, психологічної, культурологічної складових, що маркують ґендерну відмінність. Біографічний наратив, присвячений жінкам, вирізняється підвищеною увагою до соціальних аспектів життя, явищ культури, особистих або родинних переживань, повсякдення, ґендерних стосунків, інтимних почуттів, зовнішності, моди. Крім того, жіноча біографіка зазвичай характеризується загостреною емоційністю з огляду на джерела — щоденники, спогади, листування, які, відбиваючи психологію жінки, мають особливо емоційне забарвлення та створюють відповідну атмосферу.

___________________________________

1 Буряк Л.І. Жіноча біографіка як  напрям наукових досліджень: традиції й сучасні репрезентації // Українська біографістика. Збірник наукових праць. –  Київ : 2016, № 13. – С. 10 – 27. 

Детальніше...