ЦДІАК України

У даному архіві представлені родинні та особові фонди українських громадських, політичних і наукових діячів, зокрема Галаганів, Грушевських, Скоропадських, Терещенків, а також В. Б. Антоновича, Д. І. Багалія, І. М. Каманіна, О. Ф. Кістяківського, М. Ф. Сумцова, О. О. Потебні та інших, в яких містяться біографічні відомості.

Он-лайн версія

Особові архівні фонди ЦДІАК України:

1. Алексєєв Георгій Петрович (1834–1914) – предводитель дворянства Катеринославської губернії, почесний громадянин м. Катеринослав (1852–1900), (ф. 265, 66 справ);

2. Андреєв Микола Артемович – краєзнавець, смт Вороніж Шосткинського району Сумської області, (ф. 2232, 126 справ, 1945–1993, колекція 1687–1914 рр.)

3. Андрієвський Олексій Олександрович (1845–1902) – український педагог, історик, археограф, філолог, громадський діяч (1862–1889) (ф. 1014, 13 справ);

4. Анфімов Яків Опанасович (1852–1930) – психіатр і невропатолог, професор медичного факультету Харківського університету (1890–1917) (ф. 2018, 326 справ);

5. Анциферов Олексій Миколайович (1867–1943) – економіст, професор Харківського університету (1867–1919) (ф. 2019, 380 справ);

6. Армашевський Петро Якович (1851–1919) – український геолог-петрограф, професор Київського університету (1865–1911) (ф. 1116, 18 справ);

7. Арсеній (Москвін Федір Павлович; 1795/1797–1876) – єпископ російської православної церкви, митрополит Київський і Галицький (1848–1875) (ф. 828, 152 справи);

8. Багалій Дмитро Іванович (1857–1932) – український історик, філософ, археолог, архівіст, ректор Харківського університету (1805-1915) (ф. 2020, 111 справ);

9. Базилевич Василь Митрофанович (1892–1942) – український історик, архівіст, краєзнавець, професор Київського університету (1907–1928) (ф. 833, 23 справи);

10. Бантиш Василь Олександрович – предводитель дворянства Ізюмського повіту Харківської губернії, депутат ІІІ Державної думи (1908–1913) (ф. 835, 12 справ);

11. Барсуков Микола Федорович (ф. 2107, 7 справ, 1898–1908 рр.);

12. Білімович Олександр Дмитрович (1876–1963) – економіст, громадський діяч, професор Київського університету (ф. 2222, 120 справ, 1841–1918 рр.);

13. Боде Августин Климентович – російський військовий аташе в Америці (1795–1913) (ф. 836, 63справи);

14. Брамсон Леонтій Мойсейович (1869–1941) – російський письменник, публіцист, політичний і громадський діяч, адвокат, депутат І Державної думи від Ковенської губернії (1884–1929) (ф. 992, 45 справ);

15. Вакар Володимир Вікторович (1878–1926) – російський адвокат, революційний діяч (ф. 2210, 35 справ, 1897–1926 рр.);

16. Венедиктов Олександр Савович (1799–1882) – професор анатомії та судової медицини Харківського університету (1737–1882) (ф. 2021, 89 справ);

17. Владимирський-Буданов Михайло Флегонтович (1838–1916) – доктор російської історії, професор історії російського права в Київському університеті, член-кореспондент Петербурзької Академії наук (1871–1910) (ф. 840, 71 справа);

18. Вязигін Андрій Сергійович (1867–1919) – професор історії середніх віків Харківського університету (ф. 2108, 3 справи, 1890 – поч. ХХ ст.);

19. Гаркаві Авраам Якович (1835–1919) – філолог, історик, сходознавець, громадський діяч (1866–1917) (ф. 995, 75 справ);

20. Геєвський Степан Лукич (1813–1862) – педагог, письменник (1843–1862) (ф. 2022, 39 справ);

21. Гордієнко Єгор Степанович (1812–1897) – фармаколог і фармацевт, професор Харківського університету, громадський діяч (1771–1894) (ф. 2023, 50 справ);

22. Григор’єв Володимир Петрович (1883–1922) – київський авіаконструктор (1915–1921) (ф. 1426, 11справ);

23. Гуревич Єзекіїль Бенціонович – лікар, член Партії кадетів, депутат IV Державної Думи від Курляндської губернії (1881–1918) (ф. 1000, 5 справ);

24. Данилевич Василь Юхимович (1872–1936) – історик, археолог, нумізмат (1896–1916) (ф. 843, 38 справ);

25. Дебогорій-Мокрієвич Володимир Карпович (1848–1926) – український політичний діяч, революціонер-народник, публіцист, мемуарист, (ф. 1389, 16 справ, 1905–1931 рр.);

26. Деркач Яків Максимович (1821–1883) – колезький асесор (1713–1898) (ф. 1890, 566 справ);

27. Довнар-Запольський Митрофан Вікторович (1867–1934) – історик, етнограф та фольклорист, джерелознавець, архівознавець, археограф, професор Київського університету (ф. 262, 212 справ, 1881–1918 рр.);

28. Долинський Микола Іванович – землевласник Слов’янського повіту Катеринославської губернії (1891–1919) (ф. 2024, 10 справ);

29. Дринов Марин Стоянов (Степанович) (1838–1906) – болгарський та російський історик, філолог, етнограф, громадський діяч (1853–1906) (ф. 2026, 35 справ);

30. Жевахов Володимир Давидович (1874–1937) – чиновник при київському, подільському і волинському генерал-губернаторові, автор статей з церковно-історичних питань (ф. 260, 145 справ, 1888–1926 рр.)

31. Жураковський Геннадій Євгенович (1894–1955) – український викладач, історик педагогіки, професор, доктор педагогічних наук, член-кореспондент АПН РРФСР (1945) (1897–1972) (ф. 1720, 94 справи);

32. Забугін Микола Павлович (1846–1900) – правитель Канцелярії попечителя Київського навчального округу (1856–1904) (ф. 844, 19 справ);

33. Зайцев Павло Іванович (1886–1965) – український громадський і культурний діяч, учений-літературознавець; член Української Центральної Ради (1903–1920) (ф. 845, 59 справ);

34. Запольська (фон Мекк) Кіра Миколаївна (1886–1969) – власниця маєтків у Київській губернії (1910–1912) (ф. 846, 15 справ);

35. Іванов Євген Михайлович (1873–1928) – історик-архівіст, директор Центрального історичного архіву в Харкові (1899–1929, (колекція 1723–1812) (ф. 1672, 397 справ);

36. Ігнатьєв Олексій Миколайович (1874–1948) – дипломат і державний діяч, останній київський губернатор (1915–1917) (ф. 848, 87 справ)

37. Іконников Володимир Степанович (1841–1923) – український історик та педагог, архівіст, археограф, історіограф, професор, декан історико-філологічного факультету Київського університету (1864–1919) (ф. 849, 103 справи);

38. Іов (Потьомкін Яків Петрович; 1752–1823) – єпископ Феодосійський і Маріупольський і єпископ-вікарій Катеринославської єпархії (ф. 2193, 13 справ, 1793–1799 рр.);

39. Каган Хаїм Наумович – нафтопромисловець (ф. 2034, 653 справи, 1894–1919 рр.);

40. Каманін Іван Михайлович (1850–1921) – історик, палеограф, архівіст, археограф, завідувач Київського центрального архіву давніх актів, (ф. 237, 76 справ, 1918–1919 рр., 1930 р.);

41. Каменський Василь Афанасійович – дійсний статський радник, волинський, згодом київський губернський прокурор (1793–1843) (ф. 850, 30 справ);

42. Каразін Василь Назарович (1773–1842) – український вчений, винахідник, громадський діяч; засновник Харківського університету (1803–1883) (ф. 2031, 88 справ);

43. Карпека Данило Олександрович – власник цукрових заводів у Чернігівській і Київській губерніях (1881–1919) (ф. 851, 77 справ);

44. Каченовський Дмитро Іванович (1827–1872) – український вчений-правознавець, професор Харківського університету (1864–1872) (ф. 2032, 53 справи);

45. Кістяківський Олександр Федорович (1833–1885) – український історик права, вчений-криміналіст, професор Київського університету (1864–1920) (ф. 263, 86 справ);

46. Ковальський Бернгард – секретар німецького консульства в м. Київ (1907–1914) (ф. 292, 11 справ);

47. Котляревський Олександр Олександрович (1837–1881) – український етнограф, філолог, історик, археолог та професор Київського університету, (ф. 2223, 69 справ, 1829–1881 рр.);

48. Кулаковський Юліан Андрійович (1855–1919) – історик, археолог, професор Київського університету (1871–1919) (ф. 264, 261 справа);

49. Ланге Юрій Валентинович (1877–1928) – вчений, винахідник, громадський діяч профессор (ф. 2211, 130 справ, 1903–1929 рр.);

50. Лебедєв Амфіан Степанович (1833–1910) – історик церкви, професор Харківського університету (ф. 2037, 46 справ, 1862–1903 рр.);

51. Левицький Орест Іванович (1848–1922) – український історик, археограф, етнограф, архівіст, письменник, секретар Тимчасової комісії для розгляду давніх актів (1874–1918) (ф. 1143, 20 справ);

52. Левшин Олександр Михайлович – ботанік, викладач ботаніки на Київських Вищих жіночих курсах (1896–1913) (ф. 1615, 7справ);

53. Леонтович Володимир Григорович (1881–1968) – український інженер-будівельник, геодезист, архітектор-реставратор, доктор технічних наук, професор Київського інженерно-будівельного інституту (1900–1966) (ф. 1686, 525 справ);

54. Лівен Олена Олександрівна (1842–1915/1917) – княжна, камер-фрейліна, начальниця Смольного інституту шляхетних дівчат (1894–1915) (ф. 854, 26 справ);

55. Лотоцький Олександр Гнатович (1870–1939) – громадський і політичний діяч, письменник і науковець, публіцист, член Центральної Ради (1861–1917) (ф. 1225, 151 справа);

56. Максимейко Микола Олексійович (1870–1941) – історик права, професор Харківського університету (ф. 2042, 438 справ, 1889–1916 рр.);

57. Марголін Арнольд Давидович (1877–1956) – громадський і політичний діяч, учений, юрист, дипломат (1902–1917) (ф. 1220, 41 справа);

58. Матушевський Федір Павлович (1868–1919) – український історик культури, публіцист, літератор, громадський і політичний діяч (1899–1911) (ф. 587, 17 справ);

59. Меєрович Валентин Леонович (1908–1972) – краєзнавець, дослідник історії Державного дендрологічного парку “Софіївка” (ф. 2214, 269 справ, 1960–1972 рр.);

60. Мердер Олексій Іванович (1861–1920) – український історик, чиновник з особливих доручень при київському, подільському та волинському генерал-губернаторові, генерал-майор (1896–1915) (ф. 1073, 28 справ);

61. Мечников Ілля Ілліч (1845–1916) – біолог і патолог, професор Новоросійського університету, почесний член багатьох зарубіжних академій, наукових товариств та інститутів (ф. 2129, 226 справ, 1869–1962 рр.);

62. Михайловський Андрій Казимирович – присяжний повірений (1879–1909) (ф. 1318, 21 справа);

63. Міллер Дмитро Петрович (1862–1913) – український історик, краєзнавець, дослідник правової історії Гетьманщини й Слобожанщини (1813–1913) (ф. 2040, 109 справ);

64. Модзалевський Вадим Львович (1882–1920) – український історик, археограф, архівіст, генеалог, геральдик; автор численних наукових праць (1888–1924) (ф. 856, 80 справ);

65. Монтвид-Шабельська Олександра Станіславівна (1845–1921) – письменниця (ф. 2066, 33 справи, 1893–1914 рр.);

66. Морозов Юрій Іванович (1835–1900) – фізик, метеоролог, професор Харківського університету (1860–1895) (ф. 2041, 174 справ);

67. Нісселович Лазар Ниссенович (Леопольд Миколайович; 1856–1914) – юрист і політичний діяч, депутат ІІІ Державної думи від Курляндської губернії (1883–1915) (ф. 1004, 181 справа);

68. Павловський Іван Францевич (1851–1922) – український історик, архівіст, педагог, літературознавець, дослідник історії Полтавщини (1879–1915) (ф. 267, 108 справ);

69. Падалка Лев Васильович (1859–1927) – український статистик, історик, археолог, етнограф (1895–1906) (ф. 266, 11справ);

70. Паше-Озерський Микола Миколайович (1889–1962) – фахівець у галузі кримінального права та вчений-пенітенціарист, доктор юридичних наук, професор (1894–1919) (ф. 858, 19 справ);

71. Пашков Іван Дмитрович (1730–1809) – правитель Харківського намісництва, дійсний статський радник (ф. 2179, 3 справи, 1785–1788 рр.);

72. Петров Михайло Назарович (1826–1887) – професор загальної історії Харківського університету (ф. 2048, 104 справи, 1843–1885 рр.);

73. Пильчиков Микола Дмитрович (1857–1908) – український фізик-теоретик, винахідник, професор Харківського університету та Харківського технологічного інституту (ф. 2047, 1416 справ, 1857–1908 рр.);

74. Платон (Городецький Микола Іванович; 1803–1891) – церковний діяч, вчений та проповідник, митрополит Київський і Галицький (ф. 192, 218 справ, 1824–1889 рр.);

75. Платонов (Холмогоров) Іван Васильович (1805–1890) – український правознавець, професор Харківського університету (ф. 2046, 373 справи, 1829–1890 рр.);

76. Плохинський Михайло Мелентійович (1864–1906) – український історик-архівіст, член Харківського історико-філологічного товариства; штатний архіваріус Харківського історичного архіву (ф. 2043, 197 справ, 1723–1807 рр., 1893 р.);

77. Потебня Олександр Опанасович (1835–1891) – український мовознавець, фольклорист, етнограф, літературознавець, професор Харківського університету (ф. 2045, 311 справи, 1827–1958 рр.);

78. Потоцький Павло Платонович (1857–1938) – генерал від артилерії, військовий історик, громадський та культурний діяч, засновник історико-мистецької колекції “Музей України” (ф. 2213, 143 справи, 1857–1937 рр.);

79. Прахов Адріан Вікторович (1846–1916) – російський мистецтвознавець, археолог, художній критик, професор Київського університету (ф. 2220, 106 справ, 1876–1918 рр.);

80. Прокопович В’ячеслав Костянтинович (1881–1942) – політичний і громадський діяч, педагог, публіцист і історик, член Української Центральної Ради, міністр народної освіти УНР, голова Ради Міністрів Директорії УНР (1911–1919) (ф. 860, 78 справ);

81. Прохоренко Іван – студент історичного факультету Харківського університету (ф. 2110, 2 справи, 1905–1908 рр.);

82. Рейнгард Людвіг Васильович (1874–1920) – професор ботаніки, перший обраний ректор Харківського університету (ф. 2051, 107 справ, 1895–1917 рр.);

83. Рогожин Федір Пилипович – інспектор Харківського університету (ф. 2050, 28 справ, 1835–1884 рр.);

84. Савва Володимир Іванович (1865–1920) – професор російської історії Харківського університету (ф. 2058, 743 справи, 1882–1919рр.);

85. Святополк-Мирський Дмитро Іванович (1826–1899) – військовий і державний діяч, генерал від інфантерії; член Державної Ради (ф. 2056, 1032 справи, 1831–1907 рр.);

86. Селіванов Тимофій Іванович – вчитель природознавства в гімназіях Харківської і Курської губерній (ф. 2054, 995 справ, 1810–1869 рр.);

87. Соболєв Михайло Миколайович 1869–1945) – вчений-економіст, професор Харківського університету, декан економічного факультету Харківських Вищих комерційних курсів (ф. 2057, 726 справ, 1886–1909 рр.);

88. Соколов Платон Петрович (1863–1923) – доктор церковного права, професор Київського університету (XIX–XX ст.) (ф. 864, 90 справ);

89. Станіславський Антон Григорович (1817–1883) – юрист, професор Казанського та Харківського університетів (1856–1880) (ф. 1320, 1 справа);

90. Степанов Тихін Федорович (1795–1847) – вчений в галузі економіки і права, професор Харківського університету (ф. 2055, 11 справ, 1825–1902 рр.);

91. Сумцов Микола Федорович (1854–1922) – фольклорист, етнограф і літературознавець, історик культури та громадський діяч (ф. 2052, 1647 справ, 1876–1921 рр.);

92. Темниковський Євген Миколайович (1871/1872–1919) – професор церковного права Харківського університету (ф. 2059, 64 справи, [кінець ХІХ ст.] – 1919 р.);

93. Трубецькой Євген Миколайович (1863–1920) – релігійний філософ, історик філософії, правознавець і громадський діяч (1877–1922) (ф. 624, 101 справа);

94. Ф. Бубнов Микола Михайлович (1858–1943) – історик-медіївіст, професор Київського університету (1869–1919) (ф. 837, 127 справ);

95. Філофей (Успенський Тимофій Григорович; 1808–1882) – церковний діяч, викладач, митрополит Київський і Галицький (1858–1864) (ф. 1142, 15 справ);

96. Фрідман Нафталі (Нафталь Маркович; 1861–1921) – адвокат, громадський діяч, депутат ІІІ і ІV Державної думи від Ковенської губернії (1907–1920) (ф. 1010, 241 справ);

97. Халанський Михайло Георгійович (1857–1910) – історик літератури, фольклорист, професор Харківського університету (ф. 2061, 285 справ, 1857–1913 рр.);

98. Ходот Кузьма Потапович (1841–1912) – колезький радник, секретар Чернігівського губернського дворянського зібрання, почесний громадянин м. Чернігів (1891–1907) (ф. 866, 28 справ);

99. Хохлов Прокіп Нефедович – калузький купець, відкупник питного відпуску (ф. 2086, 66 справ, 1777–1780 рр.);

100. Хрущов Петро Дмитрович – землевласник Харківської губернії (ф. 2060, 59 справ, 1700–1883 рр.);

101. Чернов Василь Єгорович (1852–1912) – доктор медицини, громадський і політичний діяч, професор Київського університету (1906–1912) (ф. 870, 10 справ);

102. Чиріков Григорій Сергійович (1835–1881) – письменник, бібліограф, краєзнавець (ф. 2062, 49 справ, 1818–1918 рр.);

103. Шапошников Микола Миколайович – співробітник Харківського товариства знавців природи (ф. 2065, 68 справ, 1870–1918 рр.);

104. Шелухін Андрій Павлович (1871–1931) – архівіст, музеєзнавець, хранитель Музею українських старожитностей В. В. Тарновського (1884–1917) (ф. 871, 115 справ);

105. Шечков Георгій Олексійович (1856–1920) – російський публіцист і політик, член ІІІ і ІV Державної думи від Курської губернії (1904–1918) (ф. 872, 34 справи);

106. Шиманов Андрій Львович (1836–1901) – етнограф, історик, юрист і статистик (ф. 2063, 190 справ, 1858–1900 рр.);

107. Щеглєєв Сергій Сергійович (1820–1859) – доктор ботаніки, професор Харківського університету (ф. 2068, 56 справ, 1820–1858 рр.);

108. Щербина Олександр Мойсейович (1874–1934) – професор філософії, тифлолог, психолог (1885–1941) (ф. 1321, 28 справ);

109. Юзефович Михайло Володимирович (1802–1889) – поет, історик, публіцист, громадський діяч, голова Тимчасової комісії для розгляду давніх актів (1826–1907) (ф. 873, 99 справ);

110. Яворницький Дмитро Іванович (1855–1940) – український історик, археолог, етнограф, фольклорист, письменник, дослідник історії українського козацтва (ф. 1218, 1 справа, 1914 р.);

111. Янковський Генріх Мечиславович – головний бухгалтер Комітету Всеросійського земського союзу Південно-Західного фронту (1912–1918) (ф. 874, 31 справа).

Родові фонди ЦДІАК України:

1. Антоновичі (ф. 832, 268 справ, 1860–1928 рр.)

2. Бержинські (ф. 1330, 3 справи, 1864 р.)

3. Браницькі, (ф. 241, 100 справ, 1616–1914 рр.)

4. Бродські (ф. 890, 211 справ, 1873–1914 рр.)

5. Бутовичі (ф. 1404, 1 справа, 1781–1920 рр.)

6. Висневські (ф. 839, 24 справи, 1898–1929 рр.)

7. Вишневські (ф. 2215, 49 справ, 1721–1914 рр.)

8. Вороничі (ф. 252, 13 справ, 1557–1868 рр.)

9. Ворцелі (ф. 746, 4 справи, 1746–1811 рр.)

10. Галагани (ф. 1475, 2118 справ, 1722–1923 рр.)

11. Ганські (ф. 244, 92 справи, 1640–1858 рр.)

12. Ґіжицькі (ф. 249, 348 справ, 1663–1917 рр.)

13. Ґодебські (ф. 253, 29 справ, 1652–1908 рр.)

14. Горпинченки (ф. 841, 7 справ, 1862–1918 рр.)

15. Грохольські (ф. 239, 92 справи, 1580–1918 рр.)

16. Грушевські (ф. 1235, 1481 справа, 1830–1958 рр.)

17. Донець-Захаржевські (ф. 2025, 211 справ, 1700–1843 рр.)

18. Драгоманови (ф. 1617, 4 справи, 1850, 1866, 1905–1939 рр.)

19. Дуніни-Борковські (ф. 248, 29 справ, 1634–1810 рр.)

20. Духовські (ф. 2027, 3968 справ, 1796–1905 рр.)

21. Жевуські (ф. 259, 141 справа, 1649–1916 рр.)

22. Задонські (ф. 2028, 82 справи, 1844–1910 рр.)

23. Замойські (ф. 256, 2590 справ, 1500–1916 рр.)

24. Заремби (ф. 847, 8 справ, 1814–1823 рр.)

25. Ковалевські (ф. 1814, 253 справи, 1703–1906 рр.)

26. Кондратьєви (ф. 1717, 1947 справ, 1658–1897 рр.)

27. Корнєєви (ф. 2030, 4 справи, 1745–1828 рр.)

28. Корнякти (ф. 749, 125 справ, 1528–1858 рр.)

29. Крижановські (ф. 2029, 22 справи, 1741–1799 рр.)

30. Кугушеви (ф. 2033, 73 справи, 1888–1918 рр.)

31. Лайкфельди (ф. 2036, 101 справа, 1875–1918 рр.)

32. Левенстами (ф. 2234, 91справа, 1816–1920 рр.)

33. Лєдоховські (ф. 247, 14 справ, 1733–1914 рр.)

34. Лінке (ф. 877, 39 справ, 1914–1918 рр.)

35. Лубенці (ф. 855, 26 справ, 1882–1922, 1941–1943 рр.)

36. Лукашевичі (ф. 2035, 703 справи, 1553–1918 рр.)

37. Любомирські (ф. 236, 600 справ, 1500–1917 рр.)

38. Максимовичі (ф. 2038, 1244 справи, 1569–1919 рр.)

39. Макшеєви-Машонови (ф. 233, 32 справи, 1894–1917 рр.)

40. Малиновські (ф. 2039, 87 справ, 1787–1886 рр.)

41. Меньшови (ф. 985, 142 справи, 1816–1896 рр.)

42. Миклашевські (ф. 834, 142 справи, 1665–1908 рр.)

43. Михайловські; Єрличі (ф. 2219, 286 справ, 1566–1892 рр.)

44. Млоцькі (ф. 748, 77 справ, 1624–1819 рр.)

45. Мнішки, (ф. 250, 578 справ, 1557–1865 рр.)

46. Мокрієвичі (ф. 1201, 26 справ, 1665–1808 рр.)

47. Монтрезори (ф. 2224, 45 справ, 1803–1898 рр.)

48. Неплюєви (ф. 857, 13 справ, 1808–1908 рр.)

49. Озембловські (ф. 744, 36 справ, 1622–1799 рр.)

50. Оскерки, (ф. 240, 18 справ, 1809–1886 рр.)

51. Пасеки (ф. 1631, 3529 справ, 1710–1870 рр.)

52. Пестови (ф. 2044, 610 справ, 1745–1917 рр.)

53. Плятери (Плятери де Броель) (ф. 741, 231 справа, 1622–1918 рр.)

54. Понінські (ф. 2230, 127 справ, 1470–1808 рр.)

55. Понятовські (ф. 243, 30 справ, 1714–1880 рр.)

56. Потоцькі (ф. 49, 6450 справ, 1413–1918 рр.)

57. Проскури-Сущанські (ф. 2217, 75 справ, 1609–1856 рр.)

58. Пшездецькі (ф. 878, 276 справ, 1795–1923 рр.)

59. Радзивілли (ф. 257, 182 справи, 1407–1928 рр.)

60. Рахманови (ф. 2049, 332 справи, 1722–1890 рр.)

61. Рудинські (ф. 1144, 184 справи, 1896–1966 рр.)

62. Савицькі (ф. 255, 5 справ, 1732–1855 рр.)

63. Самборські (ф. 2053, 1541 справа, 1714–1897 рр.)

64. Сапєги (ф. 48, 1067 справ, 1402–1831 рр.)

65. Селецькі (ф. 984, 3 справи, 1844–1849 рр.)

66. Скоропадські (ф. 1219, 2832 справи, 1600–1919 рр.)

67. Собанські (ф. 238, 38 справ, 1731–1889 рр.)

68. Соболевські (ф. 879, 51 справа, 1734–1879 рр.)

69. Стороженки (ф. 261, 247 справ, 1817–1919 рр.)

70. Строганови (ф. 258, 337 справ, 1579–1920 рр.)

71. Сулими (ф. 235, 3 справи, 1773 – початок ХХ ст.)

72. Сулятицькі (ф. 750, 27 справ, 1670–1909 рр.)

73. Тарло (ф. 254, 1493 справи, 1583–1821 рр.)

74. Тарновські (ф. 251, 65 справ, 1644–1857 рр.)

75. Терещенки (ф. 830, 2102 справи, 1870–1919 рр.)

76. Терлецькі (ф. 2216, 103 справи, 1540–1919 рр.)

77. Тоцькі (ф. 1408, 53 справи, 1697–1834 рр.)

78. Троцини (ф. 982, 100 справ, 1678–1918 рр.)

79. Ханенки (ф. 983, 113 справ, 1661–1839 рр.)

80. Ходкевичі (ф. 960, 46 справ, 1642–1916 рр.)

81. Холоневські (ф. 242, 31справа, 1740–1843 рр.)

82. Цетнери (ф. 747, 82 справи, 1603–1820 рр.)

83. Шираї (ф. 1203, 55 справ, 1676–1810 рр.)

84. Штакеншнейдери (Ф. 2064, 100 справ, 1797–1909 рр.)

85. Шумицькі (ф. 1202, 26 справ, 1712–1896 рр.)

86. Щербиніни (ф. 2067, 164 справи, 1746–1891 рр.)