Ресурси: Діаспора

 

Електронна бібліотека української літератури (Канада) http://www.utoronto.ca/elul/Main-Ukr.html
Описи архіву Юрія Луцького в Архіві Торонтського університету (Канада). http://www.utoronto.ca/elul/Luckyj-archives.html
Описи архіву Аркадія Любченка в Архіві Торонтського університету (Канада). http://www.utoronto.ca/elul/Liubchenko/liub-archive-ukr.html
Канадський інститут українських студій університету Альберта (КУІС) (Canadian Institute of Ukrainian Studies of the University of Alberta (CIUS) http://www.ualberta.ca/~cius/home-cius.htm
Матеріали, присвячені пам΄яті Петра Яцика (1921-2001) http://www.ualberta.ca/CIUS/jacykcentre/jacyk-index.htm
Літопис: Форум дослідників історії УПА (Канада) http://forum.ottawa-litopys.org/vypusk01_u.htm
Содоль П. «Реєстр старшин УПА, провідників ОУН та членів УГВР» http://forum.ottawa-litopys.org/documents/dos0101_u.htm
(перша частина)http://forum.ottawa-litopys.org/documents/dos0203_u.htm (друга частина)
; http://forum.ottawa-litopys.org/documents/dos0102_u.htm (
Наукове товариство імені Шевченка (Нью-Йорк, США)The Shevchenko Scientific Society (SSS) http://www.shevchenko.org/index.html
Архів бібліотеки НТШ – документальні матеріали українських діячів http://www.shevchenko.org/archives/archives.htm#g
Україністика на Торонському університеті(Ukrainian Studiesat the University of Toronto) http://www.chass.utoronto.ca/~tarn/courses/
Матеріали, присвячені пам΄яті Данила Гусара Струка (1940–1999) http://www.utoronto.ca/elul/Struk-mem
Українська дивізія «Галичина» http://galiciadivision.com
http://galiciadivision.org.ua
Українське військо у ХХ – ХХІ сторіччі http://vijsko.milua.org/
Командири http://vijsko.milua.org/komandyry.htm
Encyclopedia of Ukraine http://www.encyclopediaofukraine.com/