Довідкові біографічні матеріали на порталах і веб-сайтах органів державної влади иа органів місцевого самоврядування

Верховна Рада України : офіційний портал http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat_list
Голова Верховної Ради України : Офіційне Інтернет-представництво http://chairman.rada.gov.ua/

Історико-біографічні ресурси провідних установ науки, закладів освіти та культури України

Архіви України: Офіційний веб-сайт Державного комітету архівів України http://www.archives.gov.ua/
Відомості про інформаційні бази державних архівів, які містять тематичну інформацію персонального характеру http://www.archives.gov.ua/Db/

Детальніше...