Ресурси: Вітчизняні

Інститут економіки і пронозування НАН України. Розділ «Персоналії» http://www.ief.org.ua/Persona.htm
Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р.Є.Кавецького НАН України . Розділ «Структура» http://www.onconet.kiev.ua/ua/structure/
Інститут електродинаміки НАН України. Розділ «Ключові персоналії інституту» http://www.ied.org.ua/info/index.php?cat_id=2&left_id=15
Інститут зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України. Розділ «Наукові підрозділи» http://www.izan.kiev.ua/departs.htm
Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. Розділ «Підрозділи інституту» http://www.ilnan.gov.ua
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України Розділ «Співробітники» http://www.ipiend.gov.ua/?mid=4
Інститут теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова НАН України. Розділи: «Наукові відділи», «Персональні сторінки співробітників». http://www.bitp.kiev.ua/dep.php
http://www.bitp.kiev.ua/person.php
Інститут українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН України http://www.inst-ukr.lviv.ua/