Наукові напрями: просопографія

ПРОСОПОГРАФІЯ (від грец. πρόσωπον – обличчя, особа та γράφω – пишу) – спеціальна історична дисципліна, що вивчає весь комплекс джерел біографічного та іншого особистістного характеру, а саме: зовнішність, індивідуальні риси та якості, соціальне та етнічне походження, родинні зв’язки, кар’єру, різноманітні життєві обставини тощо з метою створення портретів окремих осіб чи груп, об’єднаних за певними спільними критеріями, для реконструкції минулого як історії людей.

Детальніше...