Наукові заходи ІБД НБУВ

З 2005 р., з ініціативи Інституту біографічних досліджень та Українського біографічного товариства започатковано практику проведення щорічних Чишківських читань з історичної біографістики – в пам'ять вченого-біографіста, засновника і першого директора Інституту біографічних досліджень НБУВ, президента Українського біографічного товариства доктора історичних наук, професора Віталія Сергійовича Чишка (05.06.1951 – 01.02.2003).

Перші Чишківські читання (2005 р.) були присвячені визначенню напрямів співпраці і кооперації зусиль у здійсненні біографічних досліджень, зокрема щодо створення національного електронного науково-інформаційного ресурсу в галузі біографістики - "Українського національного біографічного архіву" (УНБА).

На Других Чишківських читаннях з історичної біографістики (2006 р.) було розглянуте широке коло проблем, пов’язаних з сучасним станом та завданнями розвитку біографічних досліджень; теоретичними і методичними питаннями біографістики; словниковою та енциклопедичною справою; формуванням електронного Українського національного біографічного архіву (УНБА).

Треті Чишківські читання з історичної біографістики (2007 р.) присвячені обговоренню теоретичних і методичних проблем розвитку біографічних досліджень, створенню біографічних словників і електронних архівів, джерельній базі вітчизняної біографістики, висвітленню у історико-біографічній та культурологічній літературі життєвого і творчого шляху видатних діячів України минулих століть.

Четверті Чишківські читання в контексті теми "«Великі» та «малі українці»: особа в історії і сучасності" (2008 р.) розглянули такі проблеми : Особа в історії і сучасності; Критерії історико-культурної значимості особи, їх соціальна обумовленість; Національні біографічні словники і архіви як колективний портрет нації; Визначні постаті минулого у дослідженнях українських біографістів; Джерела та бібліографія української біографістики.

П'яті Чишківські читання з історичної біографістики "Українська біографістика: науково-теоретичні, методичні та практичні здобутки" (2009 р.) обговорювали наступні питання : 15-річчя Інституту біографічних досліджень НБУВ: досвід і перспективи; Біографічні словники та електронні біографічні архіви; Постаті минулого і їх сучасне прочитання; Джерельна база вітчизняної біографістики.

На Шостих Біографічних читаннях "Історія та генеалогія славетних родин України" (2010 р.) обговорення відбулося навколо таких ключових проблем: Роль і місце українських династій у процесах соціокультурної трансформації українства; Славетні родини України у науковій і художній літературі: фактичне міфотворення чи міфологізація фактів?; Славетні родини українського зарубіжжя; Способи та цілі конструювання образів минулого в межах сучасного українського культурного простору: до питання про потребу, цілі та методи інтерпретації наукового знання суспільством.

Сьомі Біографічні читання "Українська біографіка: досвід, сучасні здобутки, перспективи розвитку» (2011 р.) обговорювали теоретичні та методичні проблеми розвитку біографічних досліджень, біобібліографії; стан і завдання висвітлення у історико-біографічній та культурологічній літературі життєвого та творчого шляху видатних діячів України минулих століть.

На Восьмих Біографічних читаннях "Ресурси біографічної інформації у сучасному гуманітарному просторі" (2012 р.) основними питаннями, винесеними на обговорення стали: Історико-біографічна інформація у інтелектуальному поступі та духовному житті українського суспільства; Роль бібліотек, інформаційних і дослідницьких центрів у інтеграції та поширенні біографічної інформації; Новітня інформаційна парадигма та проблеми біографічних досліджень; Розширення джерельної бази української біографіки в сучасному інформаційному просторі; організаційні та технологічні складові формування ресурсів біографічної та біобібліографічної інформації.

Дев’яті Біографічні читання «Колективна біографія» як форма інтелектуального портрета українського суспільства» (2013 р.) обговорювали такі проблеми : «Колективна біографія» як метод історико-біографічних досліджень; Зміна поколінь — чинник поступу історії, культури, науки та освіти України; Образи наукових, освітніх, культурних закладів, шкіл, товариств в особах їх фундаторів, провідних діячів та вихованців; Соціальний портрет та історична доля української інтелігенції 1920–1930-х років; Історія українських бібліотек, зібрань та колекцій як «колективна біографія» книжності; Електронні ресурси біографічної інформації: нові дослідницькі та інформаційні можливості розкриття «колективної біографії» поколінь. У центрі уваги учасників

Десятих Біографічних читань «Тарас Григорович Шевченко у розумі і серці українців», присвячені 200-річчю від дня народження Великого Кобзаря (2014 р.) було обговорення проблем: Тарас Шевченко у колі сучасників; образ Шевченка як знамено Національного відродження; Шевченко у долях поколінь української інтелігенції; Шевченко живий і Шевченко «забронзовілий»: рецепція образу Кобзаря; Тарас Шевченко у сучасній українській біографіці — стереотипи і спроби нового прочитання.

Програма Одинадцятих Біографічних читань «Новітня вітчизняна біографіка: теорія, методика, практика» (2015 р.) включала розгляд наступних проблем: Новітня інформаційна парадигма і розвиток методичних засад вітчизняної біографіки; Роль і місце біографічного знання в житті сучасного українського суспільства; Бібліотеки як інтегратори і поширювачі біографічного знання.