Друкований орган ІБД

Друкованим органом Іституту є збірник наукових праць «Українська біографістика = Biographistica Ukrainica».
Збірник зареєстровано Міністерством юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 15825-4297Р від 12.10.2009 р. Збірник зареєстровано як фахове видання зі спеціальностей «Історичні науки» (наказ МОН України від 29.09.2015 р. №1021 та «Соціальні комунікації» (наказ МОН України від 21.12.2015 р. №1328). У збірнику наукових праць Інституту «Українська біографістика» (вип. 1–11, 1996–2014 рр.) було опубліковано 350 статей, публікації, розвідок, методичних розробок з різних аспектів вітчизняної біографістики, біографіки та біобібліографії, питань формування електронних біобібліографічних ресурсів. Серед авторів – співробітники Інституту і науковці інших дослідницьких, навчальних закладів і установ, провідних бібліотек, архівних установ, музеїв тощо із 24 міст України.