Ресурси: Вітчизняні

Бібліотека української літератури http://www.ukrlib.com.ua/bio/index.php#http://www.ukrlib.km.ru
Державна бібліотека України для юнацтва http://www.4uth.gov.ua
Бібліографічні покажчики. Довідки http://www.dnabb.org/modules.php?name=Pages&go=showcat&cid=27
Державна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН http://www.dnsgb.kiev.ua
Історія науки і біографістика: Електронне наукове фахове видання — міжвідомчий тематичний збірник http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/INB/Title/
Видатні бібліотекознавці, бібліографознавці, книгознавці та документознавці України та світу http://www.library.edu-ua.net/scientific_information_work/exelent_pedagog/
Видатні педагоги України та світу http://www.library.edu-ua.net/scientific_information_work/suhomlynskiy/
Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека імені О .Гмирьова (http://www.reglibrary.mk.ua
Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка http://www.library.univ.kiev.ua
Творча спадщина М. О. Максимовича http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/maksymovych.php3
Творча спадщина М. П. Драгоманова http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/dragomanov.php3
Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка http://library.lnu.edu.ua/
Українська біобібліографія. Нова серія [Електронний ресурс] http://library.lnu.edu.ua/bibl/index.php?option=com_content&view=article&id=81:2008-10-14-12-17-28&catid=54:2008-10-14-12-09-48&Itemid=133
Наукова бібліотека Національного університету «Києво-Могилянська академія». http://www.library.ukma.kiev.ua/
Науковий архів [Електронний ресурс] http://www.library.ukma.kiev.ua/index.php?id=37
Національна бібліотека України для дітей http://www.chl.kiev.ua
Ніжинський державний університет імені М. В. Гоголя, бібліотека http://in.ndu.edu.ua/ua/library
Наукова спадщина Миколи Яковича Грота в фондах бібліотеки імені академіка М. О. Лавровського Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя Бібліографічний покажчик. – Ніжин, 2011. – 40 с. [Електронний ресурс] // Ніжинський державний університет http://www.ndu.edu.ua/storage/2011/pokaz4uk_biblio.pdf
Сторінка М. О. Лавровського [Електронний ресурс] // [Бібліотека Ніжинського державного університету імені М. В. Гоголя http://in.ndu.edu.ua/ua/library.php?id=2
Поетика: Бібліотека української поезії http://poetry.uazone.net/
Украинские страницы: история национального движения Украины 1800–1920 гг. http://www.ukrstor.com.ua
Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка http://korolenko.kharkov.com
Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олеся Гончара http://www.lib.kherson.ua/ukr-map.htm
EXLIBRIS: уkраїнсьkа елеkтронна бібліотека. Історія, публіцистика, художня література http://exlibris.org.ua/#mem
http://exlibris.uaweb.org/