Ресурси: Вітчизняні

Інформація про запити з генеалогії http://www.archives.gov.ua/Quests/index.php#Genealogy
Матеріали персонального характеру у зарубіжній архівній україніці http://www.archives.gov.ua/ArchUkr/
Український мартиролог ХХ століття: Інтернет-проект http://www.archives.gov.ua/Sections/Martyrolog/
Інститут історії України НАН України http://history.org.ua/
Енциклопедія історії України http://history.org.ua/EHU/
http://www.history.org.ua/index.php?l=EHUs
Нова демо-версія:http://history.org.ua/EHU/new/
Структура Інституту історії України НАН України http://www.history.org.ua/?index_str
Українські історики ХХ століття: бібліографічний довідник http://www.history.org.ua/?discussion&nazva=_uahis_http://history.org.ua/uahist
Київський національний університет імені Тараса Шевченка http://www.univ.kiev.ua/
Галерея видатних особистостей Київського Університету http://www.univ.kiev.ua/ua/geninf/osobystosti
Історичний факультет http://www.history.univ.kiev.ua
Львівський національний університет імені Івана Франка http://www.lnu.edu.ua/
Кафедра бібліотекознавства і бібліографії : Професорсько-викладацький склад кафедри http://www.lnu.edu.ua/faculty/web_kultura/teachers.php#
Працівники кафедри давньої історії України та архівознавства http://www.lnu.edu.ua/faculty/webhistory/Sajt_istfak/Pracivniki_kafedri_davnoi_istorii_Ukraini_ta_arhivoznavstva/Pracivniki_kafedri_davnoi_istorii_Ukraini_ta_arhivoznavstva.html
Працівники кафедри історії Центральної та Східної Європи http://www.lnu.edu.ua/faculty/webhistory/Sajt_istfak/Pracivniki_kafedri_istorii_Centralnoi_ta_Shidnoi_Evropi/Pracivniki_kafedri_istorii_Centralnoi_ta_Shidnoi_Evropi.html
Працівники кафедри новітньої історії України http://www.lnu.edu.ua/faculty/webhistory/Sajt_istfak/Pracivniki_kafedri_novitnoi_istorii_Ukraini/Pracivniki_kafedri_novitnoi_istorii_Ukraini.html
Співробітники кафедри // Кафедра біохімії Львівського національного університету імені Івана Франка. http://bioweb.lnu.edu.ua/biochem/mem/staff.html
Національна академія мистецтв України http://academia.gov.ua/01.htm
Національна академія наук України: Головний портал . Розділ «Члени НАН України» http://www.nas.gov.ua/members/
Національна академія педагогічних наук України . Розділ «Члени НАПН» http://naps.gov.ua/ua/structure/members
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського http://www.nbuv.gov.ua
Автореферати (повнотекстова база авторефератів дисертацій з біографічної тематики) http://www.nbuv.gov.ua/eb/ard.html
Бібліографія дисертацій та авторефератів з біографічної проблематики. http://www.nbuv.gov.ua/db/dis.html
Вернадський Володимир Іванович” http://www.nbuv.gov.ua/nsu/Vernadsky/
Історико-культурні фонди (повнотекстові публікації праць науковців НБУВ) http://irbis-nbuv.gov.ua/fond
Наукові біографії вчених України” http://www.nbuv.gov.ua/people/persons.html
Особові архівні фонди Інституту рукопису http://irbis-nbuv.gov.ua/fond/ir/catalogi/index.html
Перелік фондів Інституту архівознавства http://www.irbis-nbuv.gov.ua/fond/ia/ires/fondia.html
http://www.nbuv.gov.ua/archive
Українська біографістика : збірник наукових праць (фахове видання) http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Ub/index.html
Электронный архив В.И.Вернадского http://www.nbuv.gov.ua/vernadsky/
http://vernadsky.lib.ru/
Національна наукова медична бібліотека України http://www.library.gov.ua
Національна парламентська бібліотека України http://elib.nplu.org/
Віртуальні книжкові виставки http://elib.nplu.org
Календар знаменних та пам´ятних дат http://elib.nplu.org
Культура України : електронна бібліотека http://elib.nplu.org/.
Музей історії НПБУ http://elib.nplu.org
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» http://kpi.ua/kpi_people
Всесвітньо відомі вчені – засновники науково-педагогічних шкіл НТУУ «КПІ» http://kpi.ua/kpi_people
Одеська національна наукова бібліотека ім. М. Горького http://www.odnb.odessa.ua/
Електронна бібілотека : Видання ОННБ ім. М. Горького http://www.odnb.odessa.ua/download.php