Укладачі і розробники проекту

ВЕРНІК Юлія Вікторівна

Науковий співробітник

Інституту біографічних досліджень

Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

ДАТА І МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ: 26.05.1974, місто Київ, Україна
ОСВІТА: Київський національний економічний університет імені В.П. Гетьмана, магістр з інформаційних систем (1997)
ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: З 2008 – у Національній бібліотеці України імені
  В.І. Вернадського на посаді наукового співробітника.
ЗНАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ: Англійська
НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: Літературознавство, біографістика, джерелознавство, інформаційні системи.
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ В ГАЛУЗІ БІОГРАФІСТИКИ: Монографії, брошури: 1. Історична біографіка в Україні: проблеми, завдання і перспективи розвитку досліджень, видавничої та інформаційної роботи [Текст] : колект. монографія / [В. І. Попик та ін. ; редкол.: В. І. Попик (голов. ред.) та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2019. - 361 с. - Рез. укр., рос., англ. - Бібліогр.: с. 289-356.
  2.Біографічна інформація у соціальних комунікаціях як феномен відкритого суспільства [Текст] / Ю.В. Вернік // Колективна монографія: Вітчизняні ресурси біографічної та біобібліографічної інформації: проблеми формування й використання : колективна монографія / [В. І. Попик (кер. проекту), Н. І. Любовець, О. М. Яценко, С. М. Ляшко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського – Б.м.: Київ, 2016. – c. 248-259.
  Довідники, покажчики, каталоги: 3. (2019) Книжкові джерела української біографістики у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : матеріали до бібліографії (2004–2010) / Ю. В. Вернік, Т.В. Котлярова, Н. І. Любовець, В. В. Патик, Н. П. Філіппова, О. М. Яценко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; редкол. В. І. Попик (голова) [та ін.]. – Київ, 2019.
  Статті: 4. (2019) Організаційно-технічні особливості проведення Всеукраїнського бібліотечного "Біографічного рейтингу" / Ю. В. Вернік // Українська біографістика. – 2019. – Вип. 17. – C. 226–237.
  5. (2019) Всеукраїнський бібліотечний "Біографічний рейтинг": динаміка змін інформаційного ресурсу [Електронний ресурс] / Ю. В. Вернік // Українська біографістика. - 2019. - Вип. 18. - С. 309–320.
  6. (2018) Укладання Українського біографічного словника: науково-комунікативний аспект / Ю. В. Вернік // Українська біографістика. – 2018. – Вип. 16. – C. 252–264.
  7. (2017) Наукові осередки України початку ХХ ст. як передумова віртуальних наукових спільнот / Ю. В. Вернік // Українська біографістика. – 2017. – Вип. 15. – C. 287-304.
  8. (2016) Інтернет як джерело біографічної інформації про сучасників / Ю. В. Вернік // Українська біографістика. – 2016. – Вип. 14. – C. 250-262.
  9. (2015) Деякі аспекти організації віртуальної наукової лабораторії / Ю. В. Вернік // Українська біографістика. – 2015. – Вип. 12. – C. 377-391.
  10. (2013) Домени Українського національного біографічного архіву в дзеркалі on-line джерел біографічної інформації [Текст] / Ю.В. Вернік // Наук. праці НБУВ. – К. : НБУВ, 2013. – Вип. 37. – С. 616–624.
  11. (2013) Біографічна інформація як об’єкт соціальних комунікацій сучасного суспільства [Текст] / Ю. В. Вернік // Укр. біографістика : зб. наук. праць. – К. : НБУВ, 2013. – Вип. 10. – С. 48–60.
  12. (2011) Блоги як новітне джерело інформації [Текст] // Наук. праці НБУВ. – К., 2011. – Вип. 31. – С. 626–632.
  13. (2010) Оцінка значущості персоналії для включення до біографічних словників у контексті новітніх інформаційних технологій [Текст] // Укр. біографістика. – К., 2010. – С. 289–300.
  14. (2010) Біографічні словники в світлі розвитку інформаційних технологій [Текст] // Наук. праці НБУВ. – К., 2010. – Вип. 28. – С. 520–528.
  15. (2009) Соціально-психологічні особливості побудови інтерфейсу користувача біобібліографічних web-систем [Текст] // Наук. праці НБУВ. – К., 2009. – Вип. 24. – С. 299–306.