Укладачі і розробники проекту

ВЕРНІК Юлія Вікторівна

Науковий співробітник

Інституту біографічних досліджень

Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

ДАТА І МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ: 26.05.1974, місто Київ, Україна
ОСВІТА: Київський національний економічний університет імені В.П. Гетьмана, магістр з інформаційних систем (1997)
ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: З 2008 – у Національній бібліотеці України імені
  В.І. Вернадського на посаді наукового співробітника.
ЗНАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ: Англійська
НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: Літературознавство, біографістика, джерелознавство, інформаційні системи.
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ В ГАЛУЗІ БІОГРАФІСТИКИ: 1. Біографічна інформація у соціальних комунікаціях як феномен відкритого суспільства [Текст] / Ю.В. Вернік // Колективна монографія: Вітчизняні ресурси біографічної та біобібліографічної інформації: проблеми формування й використання : колективна монографія / [В. І. Попик (кер. проекту), Н. І. Любовець, О. М. Яценко, С. М. Ляшко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського – Б.м.: Київ, 2016. – c. 248-259.
  2. Деякі аспекти організації віртуальної наукової лабораторії [Текст] / Ю. В. Вернік // Укр. біографістика : зб. наук. праць. – К. : НБУВ, 2015. – Вип. 12. – С. 377-391.
  3. Медіа-ресурси у збереженні і поширенні біографічної інформації. // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матер. Міжнар. наук. конф. (Київ, 21–23 жовт. 2014 р.) / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2014. – С. 378–380.
  4. Домени Українського національного біографічного архіву в дзеркалі on-line джерел біографічної інформації [Текст] / Ю.В. Вернік // Наук. праці НБУВ. – К. : НБУВ, 2013. – Вип. 37. – С. 616–624.
  5. Біографічна інформація як об’єкт соціальних комунікацій сучасного суспільства [Текст] / Ю. В. Вернік // Укр. біографістика : зб. наук. праць. – К. : НБУВ, 2013. – Вип. 10. – С. 48–60.
  6. Блоги як новітне джерело інформації [Текст] // Наук. праці НБУВ. – К., 2011. – Вип. 31. – С. 626–632.
  7. Оцінка значущості персоналії для включення до біографічних словників у контексті новітніх інформаційних технологій [Текст] // Укр. біографістика. – К., 2010. – С. 289–300.
  8. Біографічні словники в світлі розвитку інформаційних технологій [Текст] // Наук. праці НБУВ. – К., 2010. – Вип. 28. – С. 520–528.
  9. Соціально-психологічні особливості побудови інтерфейсу користувача біобібліографічних web-систем [Текст] // Наук. праці НБУВ. – К., 2009. – Вип. 24. – С. 299–306.