Бугаєва О. «Музичне товариство імені М. Д. Леонтовича (1921–1931)»

Бугаєва О. Музичне товариство імені М. Д. Леонтовича (1921–1931): біографічний словник / Олена Бугаєва ; наук. ред. В. І. Попик ; Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2015. – 348 с.

Науковий довідник вийшов у серії видань «Із історії музичної спадщини України» і є логічним продовженням монографічного дослідження Олени Бугаєвої «Архівна спадщина Музичного товариства імені М. Д. Леонтовича» (2011), присвяченого реконструкції діяльності Товариства на основі комплексу документів архівного фонду, що зберігається в Інституту рукопису НБУВ (Ф.50; 2083 од. зб.).

«Найвища цінність МТЛ, як мистецької організації, - зазначає автор у передмові до видання, -  полягає в її людському, професійному і громадському вимірах, у конкретних іменах і справах найкращих представників Товариства, передусім, музикантів – справжнього авангарду української мистецької інтелігенції того важливого історичного періоду. Таких імен, які сьогодні викликають почуття гордості, дуже багато».

Словник  вміщує алфавітний перелік 450 імен – біографічних «портретів» усіх членів Товариства із числа добре відомих, маловідомих або досі незнаних діячів (не лише музикантів), які формували це угруповання: дійсних, персональних і почесних членів МТЛ, членів Президії Товариства, його комісій і філій, співробітників журналу «Музика», кореспондентів з осередків і членів виконавчих колективів (ансамблів, хорів, оркестрів), музично-бібліотечних працівників.

Довідник містить необхідний довідково-допоміжний апарат: списки основних довідкових видань, вживаних абревіатур і скорочень, а також іменний покажчик, у якому імена діячів МТЛ представлено відповідно до їх адміністративного розподілу, членства у певних виконавських колективах, філіях тощо.