Ресурси: Архіви

ЦДІАК України

У даному архіві представлені родинні та особові фонди українських громадських, політичних і наукових діячів, зокрема Галаганів, Грушевських, Скоропадських, Терещенків, а також В. Б. Антоновича, Д. І. Багалія, І. М. Каманіна, О. Ф. Кістяківського, М. Ф. Сумцова, О. О. Потебні та інших, в яких містяться біографічні відомості.

Он-лайн версія

Детальніше...