Вибрані видання співробітників ІБД

Рубрика – Вибрані видання співробітників Інституту біографічних досліджень ...

Чишко В. С. Біографічна традиція та наукова біографія в історії і сучасності України / В. С. Чишко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біогр. дослідж. – Київ : БМТ, 1996. – 239 с. Матеріали до біографій етнологів та народознавців України / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України ; уклад. С. М. Ляшко, С. П. Залозна. – Київ ; Запоріжжя : Дике Поле, 2001. – 174 с.

Ляшко С. М. Постійна комісія УАН-ВУАН для складання біографічного словника діячів України. 1918-1933: документи. Матеріали. Дослідження / С. М. Ляшко. – Київ : НБУВ, 2003. – 688 с.

Ляшко С. М. Біографічна довідкова справа в Україні (60-ті рр. ХІХ- 40-і рр. ХХ ст.): нариси історії / С. М. Ляшко ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Ін-т біогр. дослідж. – Запоріжжя : Дике поле, 2006. – 88 с.: іл.

Світлана Миколаївна Ляшко : біобібліографія: до 60-річчя з дня народження / упоряд. О. М. Яценко ; авт. вступ. ст. Т. І. Ківшар ; Запорізьке управління культури і туризму обласної держ. адміністрації, Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. М. Горького, Запорізький обласний краєзнавчий музей. - Запоріжжя : Дике поле, 2007. – 60 c.

Український історик Сергій Заремба : документи та матеріали до бібліографії / упоряд., авт. життєопису та уклад. бібліогр. Т. І. Ківшар. - Київ : Жнець, 2007. - 204 с.: фотогр.

Петлюра Леся Симонівна. Народе мій, улюблений... / Л.С. Петлюра ; підгот., перед. сл., упоряд., життєпис та комент. Т.І. Ківшар ; ред. кол. О. С. Онищенко [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2009. – 668с. + 48 c. вкл.

Бугаєва О. В. Архівна спадщина Музичного товариства імені М. Д. Леонтовича : [монографія] / Олена Бугаєва ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2011. – 387 с. : фото, табл. - (Із історії музичної спадщини України).

Степан Онисимович Сірополко (1872-1959) : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біогр. дослідж. ; [уклад., життєпис, хронологія життя і діяльності: Т. І. Ківшар ; наук. ред. В. І. Попик ; ред. кол.: Онищенко О.С. (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012. – 197 с. : портр.

Таїсія Іванівна Ківшар (до 40-річчя науково-педагогічної діяльності) : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О Сухомлинського ; [упоряд.: Самчу Л.І., Січкар А.В., Моісеєнко Н. І. ; редкол.: Попик В.І. (голова) та ін. ; вступ. ст.: Навальська Т. В., Ляшко С.М.]. – Київ : [б. в.], 2013. – 100, [3] с. - (Майстри бібліотечної справи України ; вип. 2).

Попик В. І. Ресурси довідкової біографічної інформації: історичний досвід формування, сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : монографія / Володимир Попик ; [відп. ред. Л.А Дубровіна] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2013. – 518, [4] с.

Марченко Н. Володимир Рутківський: тексти долі : біогр. нарис / Наталя Марченко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Тернопіль : Богдан, 2014. – 414, [17] с. : іл.

Бугаєва О. Музичне товариство імені М. Д. Леонтовича (1921–1931) : біографічний словник [Електронний ресурс] / Олена Бугаєва ; наук. ред. В. І. Попик ; Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2015. – 348 с.

Ківшар Т. Бібліологічна спадщина Степана Сірополка (1872–1959) / Таїсія Ківшар ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НЬ‎БУВ, 2015.– 532 с.

Яценко О. М., Любовець Н. І. Українські персональні біобіліографічні покажчики (1856–2013 рр.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, ред. кол.: В. І. Попик (голова) та ін. – Київ : НБУВ, 2015. – 470 с. (Серія "Джерела української біографістики" ; вип. 3).