Укладачі і розробники проекту

БУГАЄВА Олена Валентинівна

Старший науковий співробітник

Інституту біографічних досліджень

Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

ТЕЛЕФОН, E-mail: +38 (044) 288-13-84;
  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ДАТА І МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ: 06.11.1957, місто Дніпропетровськ, Україна
ОСВІТА: Київська державна консерваторія імені
  П.І. Чайковського, історико-теоретичний факультет (1982)
НАУКОВИЙ СТУПІНЬ Кандидат історичних наук (2008)
ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: У 1982–1988 – викладач дитячої музичної школи № 13 м. Києва, 1988–1991 – викладач історії російської та радянської музики, теоретичних дисциплін Музично-педагогічного факультету Київського державного педагогічного інституту імені М. Горького (тепер – Київський національний педагогічний університет імені М. Драгоманова). У 1991–1994 – аспірант Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського НАН України. З 1993 – у Національній бібліотеці України імені
  В. І. Вернадського (від 1997 – науковий, 2011 –старший науковий співробітник Інституту біографічних досліджень).
ЗНАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ: Англійська
НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: Проблеми української біографістики як напряму історичної науки, джерела музичної біографіки, персоналістика української музичної культури, мистецька архівна спадщина України
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ 1. Архівна спадщина Музичного товариства імені М. Д. Леонтовича [Текст] : монографія / Національна академія наук України; Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського; наук. ред. В. М. Даниленко. – К. : НБУВ, 2011. – 388 c. : іл.
В ГАЛУЗІ БІОГРАФІСТИКИ: 2. З досвіду українсько-польсько-німецьких зв’язків (проблема добору імен до «Українського біографічного словника») [Текст] // Наукові праці НБУВ. – К., 2001. – Вип. 7. – С. 289–293.
  3. Музично-теоретична бібліотека ім. К. Стеценка в архівних документах Музичного товариства імені М. Д. Леонтовича [Текст] // Рукописна та книжкова спадщина. – К., 2003. – Вип. 8. – С. 208–215.
  4. Музичне товариство імені М. Д. Леонтовича як об’єкт біографічних досліджень [Текст] // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. – К., 2004. – Вип. 13. – С. 92–104.
  5. Скорульський М. А. [Текст] // Українська біогра
  фістика : зб. наук. праць. – К., 2005. – Вип. 3. – С. 72–75.
  6. Маловідомі сторінки діяльності Музичного товариства імені М. Д. Леонтовича [Текст] // Українська біографістика: зб. наук. праць . – К., 2005. – Вип. 3. – С. 276–286.
  7. «Український музичний архів» як біографічне джерело [Текст] // Українська біографістика : зб. наук. праць. – К., 2005. –Вип. 5. – C. 318–322.
  8. Українська та зарубіжна газетна періодика про діяльність Музичного товариства імені М. Д. Леон-то-вича [Текст] // Київська старовина. – К., 2007. – № 1. – С. 27–40.
  9. Київська філія Музи­ч­ного товариства імені М.Д.Ле­он­­то­ви­ча як об’єкт біо­гра­фічного дослідження [Текст] // Українська біографістика : зб. наук. праць. – К., 2008. – Вип. 4. – С. 502–513.
  10. Інформаційні ресурси музеїв Києва: проблема дже­рел української іконографії [Текст] // Бібліотечний вісник. – К., 2008. – Вип. 3. – С. 28–36.
  11. Інформаційні ресурси архівів Києва: проблема джерел української іконографії // Бібліотечний вісник. – К., 2008. – Вип. 4. – С. 25–31.
  12. Василь Василько [Текст] // Большая российская энциклопе­дия. – Москва, 2008. – Т. 4. – С. 645–646;
  13. Иван Карпенко-Карый [Текст] // Большая российская энциклопедия. – Москва, 2008. – Т. 6. – С. 645–646.
  14. «Українська музична біографіка» у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] // Київська старовина. – К., 2010. – № 5. – С. 117–125; № 6. – С. 91–96.
  15. Українська музична біографістика як об’єкт історичної науки [Текст] // Пам’ять століть. – К., 2010. – № 6. – С. 109–131.
  16. Розвиток музично-біографічної довідкової справи в Україні [Текст] // Пам’ять століть. – К., 2012. – № 6. – С. 246–257.
  17. Музична епістолярна спадщина України як об’єкт наукового дослідження [Текст] // Київська старовина. – К., 2012. – № – 1. – С. 130–145.
  18. Архівна біографіка діячів музичної культури в особових фондах Інституту рукопису НБУВ [Текст] // Українська біографістика : зб. наук. праць. – К., 2012. – Вип. 9. – С. 239–274.
  19. Личные архивы музыкальных деятелей в фондах Института рукописей НБУВ как информационный ресурс украинской национальной биографики [Текст] // Библиотеки национальных академий наук : проблемы функционирования, тенденции развития. – К., 2012. – № 10. – С. 313–326.