Укладачі і розробники проекту

ВЕРНІК Олексій Леонідович

Старший науковий співробітник

Інституту біографічних досліджень

Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

ДАТА І МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ: 1972 рік, місто Київ, Україна
ОСВІТА:

Київський університет імені Тараса Шевченка, математик-викладач (1994);

аспірантура Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України (2000);

докторантура Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України (2017)

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: 1999 - 2009 року позаштатний співробітник Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (проектування, дизайн і розробка програмного забезпечення "Українського біографічного словника", "УНБА")
  2010 - по теперішній час старший науковий співробітник (за сумісництвом).
ЗНАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ: Англійська
НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: Інформаційні системи, технології збереження інформації, біографічний метод в психології.
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ В ГАЛУЗІ БІОГРАФІСТИКИ: 1. Історична біографіка в Україні: проблеми, завдання і перспективи розвитку досліджень, видавничої та інформаційної роботи [Текст] : колект. монографія / [В. І. Попик та ін. ; редкол.: В. І. Попик (голов. ред.) та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2019. - 361 с. - Рез. укр., рос., англ. - Бібліогр.: с. 289-356.
  2.Вітчизняні ресурси біографічної та біобібліографічної інформації: проблеми формування й використання [Текст] : [колект. монографія] / [В. І. Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2016. - 269 с.
  3. Соціальні мережі і самовідчуження особистості / О. Л. Вернік // Актуальні проблеми психології. - 2015. - Т. 7, Вип. 40. - С. 21-32.
  4. Соціально-психологічні особливості побудови інтерфейсу користувача біобібліографічних web-систем (в співавт.) // Наук. праці НБУВ. – К., 2009. – Вип. 24. – С. 299–306.