НДР 2016-2018

В 2016 р. Інститут біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського розпочав роботу по  виконанню теми НДР «Біографіка, біобібліографія та біографістика в сучасному науково-комунікаційному просторі України» (І кв. 2016 – ІV кВ. 2018 рр.) (науковий керівник – доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України  В. І. Попик).

Метою дослідження є теоретичне осмислення стану, проблем, завдань і перспектив подальшого розвитку біографіки як напряму наукових досліджень й літературної творчості, біобібліографії як основи формування комплексних ресурсів біографічної інформації, а також біографістики – спеціальної наукової дисципліни, що вивчає їх методологічні й методичні засади, в сучасному науково-комунікаційному просторі України.

В межах теми НДР передбачається дослідити еволюцію наукових поглядів на біографічне знання, проблеми вітчизняної біографіки та біобібліографії як інформаційного ресурсу науки, освіти і культури, суспільно-політичного життя; досвід і перспективи розвитку галузевої та регіональної біографіки; систематизувати бібліографію новітньої вітчизняної біографічної літератури; здійснити опрацювання джерельної бази української біографіки, зокрема, такої її важливої складової, як мемуарій; опрацювати методичні питання створення комплексних біографічних досліджень, присячених персоналіям діячів вітчизняної науки і культури; обгрунтувати організаційні та методичні засади об´єднання зусиль провідних бібліотек та наукових установ у формуванні розподіленого ресурсу біографічної та біобібліографічної інформації як важливої частини національного науково-інформаційного простору.

Результати досліджень будуть реалізовані:

– у вигляді індивідуальних монографічних праць та інших наукових публікацій з проблем досвіду та перспективних завдань розвитку біографічних та біобібліографічних досліджень в Україні;

– у підготовці матеріалів до чергового випуску бібліографічного довідника з серії «Джерела української біографістики»;

– у методичному обгрунтуванні й підготовці модельних комплексних біографічних досліджень за персоналіями, що поєднують біографічні нариси, дослідження спадщини, документальні матеріали, спогади, бібліографію;

– в науково-методичному забезпеченні та практичній реалізації наповнення електронного «Українського національного біографічного архіву» та формування розподілених електронних ресурсів біографічної та біобібліографічної інформації;

– у підготовці науково-методичних рекомендацій, що будуть направлені до Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, провідних бібліотек України, інших установ і організацій.

Наукова і суспільна актуальність виконання теми НДР полягає у необхідності вдосконалення і реалізації сучасних теоретичних, науково-методичних та організаційних засад забезпечення зростаючих інформаційних потреб сфер освіти, науки, виховання, державного управління у історико-біографічній інформації, формування єдиного національного дослідницького простору у галузі біографістики.

Практично-прикладне значення результатів виконання теми НДР полягатиме у подальшій розбудові електронних науково-інформаційних ресурсів Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, а також забезпеченні наукових установ, закладів освіти, інших організацій науково-методичними рекомендаціями щодо організації біографічних досліджень, присвячених пов´язаним з ними персоналіям, створення галузевих та регіональних ресурсів біографічної та біобібліографічної інформації.