Біографічні видання

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ Е. Ю. БИОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД В СОЦИОЛОГИИ. – М. : изд. Дом Высшей школы экономики, 2012. – 381 с.

 У монографії вивчається соціальне за допомогою біографій і біографічне як соціальний конструкт. Звернення до біографічного інтерв'ю є поширеною дослідницькою практикою. Однак у вітчизняній соціологічній літературі по якісним методам немає видань, присвячених виключно проблемам повного циклу біографічного дослідження. Новизна підходу монографії в теоретичному плані полягає в «наративістської» позиції автора (наративна ідентичність як продукт автобіографічного оповідання) і в структурному плані – в охопленні повного циклу біографічного дослідження : від постановки завдання біографічного дослідження до її реалізації.