Біографічні видання

Чебан Марина. Микола Андрусяк. Історія історика / Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2015

У монографії вперше узагальнено громадську та науково-організаційну діяльність талановитого українського історика Миколи Андрусяка (1902–1985) в контексті суспільно-політичних і культурно-освітніх процесів ХХ ст. Проаналізувано науковий доробок вченого, встановлено його внесок у розвиток української історичної науки, діяльність Наукового товариства ім. Шевченка, Польського історичного товариства, Інституту історії України, Українського історичного товариства. До наукового обігу вперше введено чимало матеріалів з архівів та бібліотек Львова й Києва, зокрема особисті документи вченого, листування із видатними істориками і громадськими діячами: М. Грушевським, Д. Дорошенком, М. Кордубою, І. Крип’якевичем, В. Кубійовичем та ін. У додатку опубліковано бібліографію праць історика (543 позиції), розкрито криптоніми та псевдоніми, якими він підписував праці.