Біографічні видання

Петренко І. М. Історик Наталія Мірза-Авакянц (1888–1940?): життя і наукова спадщина : монографія / І. М. Петренко. – Полтава : ПУЕТ, 2014. – 181 с.

У монографії на основі архівних документів, епістолярної спадщини й наукових праць представлено життєвий шлях і наукову діяльність Наталії Юстівни Мірзи-Авакянц – українського історика, педагога, методиста, професора Полтавського, Харківського й До- нецького (м. Луганськ) інститутів народної освіти, завідувачки кафедри історії України Київського університету, однієї із засновників Полтавського товариства дослідження та охорони пам’яток старовини й мистецтва, дійсного члена Харківської науково-дослідної кафедри історії української культури академіка Д. І. Багалія. 

У дослідженні акцентовано увагу на історико-фемінологічних працях ученої. Міститься основна бібліографія праць Н. Мірзи-Авакянц.