Біографічні видання

  Історик на зламі епох. Станіслав Кульчицький: Матеріали до біобібліографії. Інтерв’ю. Спогади / Упоряд. бібліогр.: І. Кузьміна, О. Юркова; Авт. історіограф. нарису О. Юркова. НАН України. Інститут історії України. — К.: Інститут історії України, 2016. 531 с.

Видання присвячене доктору історичних наук, професору Станіславу Кульчицькому, якому випало торувати свій життєвий шлях у післявоєнні роки. Його інтелектуальна біографія  формувалася у двох глобальних, а у чомусь і контраверсійних вимірах — радянському та пострадянському. Основою видання є бібліографічний покажчик надрукованих у 1955–2016 рр. праць вченого, доповнений історіографічним нарисом О. Юркової, статтею С. Кульчицького «Історик і влада», а також чотирма інтерв’ю із вченим. Книга продовжується спогадами С. Кульчицького про вчителів і колег, де відбиті деякі обставини його особистого життя і діяльності. У додатках, що завершують книгу, поданий перелік виступів С. Кульчицького на наукових конгресах, конференціях, симпозіумах, «круглих столах», а також авторефератів кандидатських і докторських дисертацій, захищених під науковим керівництвом або за науковою консультацією С. Кульчицького.

Історик на зламі епох. Станіслав Кульчицький: Матеріали до біобібліографії. Інтерв’ю. Спогади